Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Jana (J 21)

Zmartwychwstały ukazuje się w Galilei

1
Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten
sposób:
2
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
3
Szymon
Piotr powiedział do nich: “Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: “Idziemy i my
z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.
4
A
gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie
wiedzieli, że to był Jezus.
5
A Jezus rzekł do nich: “Dzieci, czy macie co
na posiłek?” Odpowiedzieli Mu: “Nie”.
6
On rzekł do nich: “Zarzućcie sieć po
prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb
nie mogli jej wyciągnąć.
7
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus
miłował: “To jest Pan!” Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan,
przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił
się w morze.
8
Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami.
Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.

9
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich
ułożoną rybę oraz chleb.
10
Rzekł do nich Jezus: “Przynieście jeszcze ryb,
któreście teraz ułowili”.
11
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć
pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak
wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała.
12
Rzekł do nich Jezus: “Chodźcie,
posilcie się!” Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: “Kto Ty
jesteś?” bo wiedzieli, że to jest Pan.
13
A Jezus przyszedł, wziął chleb i
podał im – podobnie i rybę.
14
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się
uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

Piotr otrzymuje władzę pasterską

15
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: “Szymonie,
synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: “Tak,
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: “Paś baranki moje!”
16
I
znowu, po raz drugi, powiedział do niego: “Szymonie, synu Jana, czy miłujesz
Mnie?” Odparł Mu: “Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego:
“Paś owce moje!”.
17
Powiedział mu po raz trzeci: “Szymonie, synu Jana, czy
kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: “Czy
kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: “Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię
kocham”. Rzekł do niego Jezus: “Paś owce moje!
18
Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie
chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię
opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.
19
To powiedział, aby zaznaczyć,
jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: “Pójdź za
Mną!”

Odmienny los umiłowanego ucznia

20
Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował
Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział:
“Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?”
21
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł
do Jezusa: “Panie, a co z tym będzie?”
22
Odpowiedział mu Jezus: “Jeżeli
chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!”
23

Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie
powiedział mu, że nie umrze, lecz: “Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę,
co tobie do tego?”

Drugi epilog – Ewangelii

24
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A
wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
25
Jest ponadto wiele innych
rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to
sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

Zostaw wpis