Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 13)

Wezwanie do nawrócenia

1
W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach,
których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
2
Jezus im odpowiedział:
“Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni
mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?
3
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli
się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
4
Albo myślicie, że owych
osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było
większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?
5
Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.

Nieurodzajne drzewo figowe

6
I opowiedział im następującą przypowieść: “Pewien człowiek miał drzewo
figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie
znalazł.
7
Rzekł więc do ogrodnika: “Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i
szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co
jeszcze ziemię wyjaławia?”
8
Lecz on mu odpowiedział: “Panie, jeszcze na ten
rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem;
9
może wyda owoc. A jeśli
nie, w przyszłości możesz je wyciąć”".

Uzdrowienie kobiety w szabat

10
Nauczał raz w szabat w jednej z synagog.
11
A była tam kobieta, która
od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie
mogła się wyprostować.
12
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do
niej: “Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”.
13
Włożył na nią ręce, a
natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
14
Lecz przełożony synagogi,
oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: “Jest sześć dni, w
których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień
szabatu!”
15
Pan mu odpowiedział: “Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje
w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić?
16
A tej córki
Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało
uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?”
17
Na te słowa wstyd ogarnął
wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich
wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie

18
Mówił więc: “Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je
porównać?
19
Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w
swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne
gnieździły się na jego gałęziach”.

20
I mówił dalej: “Z czym mam porównać królestwo Boże?
21
Podobne jest
do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż
wszystko się zakwasiło”.

DRUGI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY

Odrzucenie Żydów

22
Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do
Jerozolimy.
23
Raz ktoś Go zapytał: “Panie, czy tylko nieliczni będą
zbawieni?” On rzekł do nich:
24
“Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż
wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.
25
Skoro Pan
domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać
do drzwi i wołać: “Panie, otwórz nam!”; lecz On wam odpowie: “Nie wiem, skąd
jesteście”.
26
Wtedy zaczniecie mówić: “Przecież jadaliśmy i piliśmy z
Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.
27
Lecz On rzecze: “Powiadam wam, nie
wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się
niesprawiedliwości!”
28
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie
Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a
siebie samych precz wyrzuconych.
29
Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy
i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
30
Tak oto są ostatni,
którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Chytry Herod

31
W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: “Wyjdź i
uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić”.
32
Lecz On im odpowiedział: “Idźcie i
powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i
jutro, a trzeciego dnia będę u kresu.
33
Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę
być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą.

Nieszczęsne miasto

34
Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy
do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak
swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
35
Oto dom wasz [tylko] dla
was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż <nadejdzie
czas, gdy> powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”.

Zostaw wpis