Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 15)

BOŻE PRZEBACZENIE

Zaginiona owca

1
Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
2
Na
to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: “Ten przyjmuje grzeszników i jada
z nimi”.
3
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
4
“Któż z was,
gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu
dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
5
A gdy ją
znajdzie, bierze z radością na ramiona
6
i wraca do domu; sprasza przyjaciół
i sąsiadów i mówi im: “Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi
zginęła”.
7
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Zgubiona drachma

8
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę,
czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją
znajdzie?
9
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi:
“Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.
10
Tak samo,
powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który
się nawraca”.

Syn marnotrawny

11
Powiedział też: “Pewien człowiek miał dwóch synów.
12
Młodszy z nich
rzekł do ojca: “Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”.
Podzielił więc majątek między nich.
13
Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc
rozrzutnie.
14
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on
sam zaczął cierpieć niedostatek.
15
Poszedł i przystał do jednego z
obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie.
16

Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz
nikt mu ich nie dawał.
17
Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników
mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.
18
Zabiorę się i
pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem
ciebie;
19
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby
jednym z najemników.
20
Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był
jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
21
A syn rzekł do
niego: “Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem
godzien nazywać się twoim synem”.
22
Lecz ojciec rzekł do swoich sług:
“Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień
na rękę i sandały na nogi!
23
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie:
będziemy ucztować i bawić się,
24
ponieważ ten mój syn był umarły, a znów
ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić.

25
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był
blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
26
Przywołał jednego ze sług i pytał
go, co to ma znaczyć.
27
Ten mu rzekł: “Twój brat powrócił, a ojciec twój
kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.
28
Na to
rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.

29
Lecz on odpowiedział ojcu: “Oto tyle lat ci służę i nigdy nie
przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się
zabawił z przyjaciółmi.
30
Skoro jednak wrócił ten syn twój, który
roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone
cielę”.
31
Lecz on mu odpowiedział: “Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy
mnie i wszystko moje do ciebie należy.
32
A trzeba się weselić i cieszyć z
tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się”".

Zostaw wpis