Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 16)

NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW

Obrotny rządca

1
Powiedział też do uczniów: “Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego
oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.
2
Przywołał go do siebie i
rzekł mu: “Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie
będziesz mógł być rządcą”.
3
Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę,
skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
4

Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę
usunięty z zarządu.
5
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego
pana i zapytał pierwszego: “Ile jesteś winien mojemu panu?”
6
Ten
odpowiedział: “Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: “Weź swoje zobowiązanie,
siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”.
7
Następnie pytał drugiego: “A ty ile
jesteś winien?” Ten odrzekł: “Sto korcy pszenicy”. Mówi mu: “Weź swoje
zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”.
8
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę,
że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach
z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości.

Dobry użytek z pieniądza

9
Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną,
aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

10
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a
kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
11

Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni,
prawdziwe dobro kto wam powierzy?
12
Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie
okazaliście się wierni, kto wam da wasze?

13
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie
nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”.

Faryzejska świętość

14
Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali
sobie z Niego.
15
Powiedział więc do nich: “To wy właśnie wobec ludzi
udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie
uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.

Początek królestwa Bożego

16
Aż do Jana sięgało Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą Nowinę o
królestwie Bożym, i każdy gwałtem wdziera się do niego.
17
Lecz łatwiej
niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa.

Nierozerwalność małżeństwa

18
Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i
kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.

Bogacz i ubogi Łazarz

19
Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i
dzień w dzień świetnie się bawił.
20
U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty
wrzodami, imieniem Łazarz.
21
Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu
bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
22
Umarł żebrak, i
aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został
pogrzebany.
23
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z
daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
24
I zawołał: “Ojcze Abrahamie,
ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w
wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.
25
Lecz
Abraham odrzekł: “Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a
Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki
cierpisz.
26
A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że
nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się
przedostać”.
27
Tamten rzekł: “Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu
mojego ojca!
28
Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni
nie przyszli na to miejsce męki”.
29
Lecz Abraham odparł: “Mają Mojżesza i
Proroków, niechże ich słuchają!”
30
“Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten -
lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”.
31
Odpowiedział
mu: “Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych
powstał, nie uwierzą”".

Zostaw wpis