Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 17)

RÓŻNE WSKAZANIA

Zgorszenie

1
Rzekł znowu do swoich uczniów: “Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia;
lecz biada temu, przez którego przychodzą.
2
Byłoby lepiej dla niego, gdyby
kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być
powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!

Obowiązek przebaczenia

3
Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!
4
I
jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby
się do ciebie, mówiąc: “Żałuję tego”, przebacz mu!”

Moc wiary

5
Apostołowie prosili Pana: “Przymnóż nam wiary!”
6
Pan rzekł:
“Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie:
“Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna.

Służyć z pokorą

7
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z
pola: “Pójdź i siądź do stołu?”
8
Czy nie powie mu raczej: “Przygotuj mi
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty
będziesz jadł i pił?”
9
Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu
polecono?
10
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono:
“Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”".

TRZECI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY

Wdzięczny Samarytanin

11
Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i
Galilei.
12
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu
trędowatych. Zatrzymali się z daleka
13
i głośno zawołali: “Jezusie,
Mistrzu, ulituj się nad nami!”
14
Na ich widok rzekł do nich: “Idźcie,
pokażcie się kapłanom!” A gdy szli, zostali oczyszczeni.
15
Wtedy jeden z
nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem,
16

upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
17
Jezus
zaś rzekł: “Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?

18
Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten
cudzoziemiec”.
19
Do niego zaś rzekł: “Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła”.

Przyjście królestwa Bożego

20
Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże,
odpowiedział im: “Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie;
21
i nie
powiedzą: “Oto tu jest” albo: “Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was
jest”.

Dzień Syna Człowieczego

22
Do uczniów zaś rzekł: “Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć
choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie.
23
Powiedzą wam:
“Oto tam” lub: “Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi!
24
Bo
jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do
drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
25
Wpierw jednak musi
wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.

26
Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna
Człowieczego:
27
jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia,
kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.
28

Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i
sprzedawali, sadzili i budowali,
29
lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy,
spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich;
30
tak samo
będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

31
W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech
nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie.

32
Przypomnijcie sobie żonę Lota.
33
Kto będzie się starał zachować swoje
życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
34
Powiadam wam: Tej nocy
dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
35

Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.
36
Pytali
Go: “Gdzie, Panie?”
37
On im odpowiedział: “Gdzie jest padlina, tam
zgromadzą się i sępy”.

Zostaw wpis