Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 21)

Grosz wdowi

1
Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do
skarbony.
2
Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki,

3
i rzekł: “Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż
wszyscy inni.
4
Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta
zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”.

MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA

Zniszczenie świątyni

5
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi
kamieniami i darami, powiedział:
6
“Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co
patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”.
7

Zapytali Go: “Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to
dziać zacznie?”

Początek boleści

8
Jezus odpowiedział: “Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: “Ja jestem” oraz: “Nadszedł
czas”. Nie chodźcie za nimi!
9
I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach
i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”.
10

Wtedy mówił do nich: “Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw
królestwu.
11
Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą
się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.

Prześladowanie uczniów

12
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was
prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego
imienia wlec was będą do królów i namiestników.
13
Będzie to dla was
sposobność do składania świadectwa.
14
Postanówcie sobie w sercu nie
obmyślać naprzód swej obrony.
15
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której
żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
16 A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i
niektórych z was o śmierć przyprawią.
17
I z powodu mojego imienia będziecie
w nienawiści u wszystkich.
18
Ale włos z głowy wam nie zginie.
19
Przez
swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy

20
Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że
jej spustoszenie jest bliskie.
21
Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech
uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po
wsiach, niech do niego nie wchodzą!
22
Będzie to bowiem czas pomsty, aby się
spełniło wszystko, co jest napisane.
23
Biada brzemiennym i karmiącym w owe
dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród:
24
jedni
polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A
Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.

Przyjście Chrystusa

25
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.
26
Ludzie mdleć będą ze
strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios
zostaną wstrząśnięte.
27
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w
obłoku z wielką mocą i chwałą.
28
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie
ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.

Przykład z drzewa figowego

29
I powiedział im przypowieść: “Patrzcie na drzewo figowe i na inne
drzewa.
30
Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już
blisko jest lato.
31
Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż
blisko jest królestwo Boże.
32
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to
pokolenie, aż się wszystko stanie.
33
Niebo i ziemia przeminą, ale moje
słowa nie przeminą.

Potrzeba czujności

34
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was
znienacka,
35
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy
mieszkają na całej ziemi.
36
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym”.

Ostatnie dni Jezusa

37
Przez dzień nauczał Jezus w świątyni, wieczorem zaś wychodził i noce
spędzał na górze zwanej Oliwną.
38
A rano cały lud śpieszył do Niego, aby Go
słuchać w świątyni.

Zostaw wpis