Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 4)

Kuszenie na pustyni

1
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu
[Świętym] na pustyni
2
czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic
w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.
3
Rzekł Mu wtedy diabeł:
“Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”.

4
Odpowiedział mu Jezus: “Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek”.

5
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie
królestwa świata
6
i rzekł diabeł do Niego: “Tobie dam potęgę i wspaniałość
tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę.
7
Jeśli
więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”.
8
Lecz Jezus mu
odrzekł: “Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz”.

9
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i
rzekł do Niego: “Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół!
10
Jest
bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli,
11
i na
rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”.
12

Lecz Jezus mu odparł: “Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana,
Boga swego”.

13
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Pierwsze wystąpienie

14
Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła
się po całej okolicy.
15
On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez
wszystkich.

Jezus w Nazarecie

16
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu
udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
17
Podano Mu
księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było
napisane:

18
Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,

19
abym obwoływał rok łaski od Pana.

20
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze
były w Nim utkwione.
21
Począł więc mówić do nich: “Dziś spełniły się te
słowa Pisma, któreście słyszeli”.
22
A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili
się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: “Czy nie jest
to syn Józefa?”
23
Wtedy rzekł do nich: “Z pewnością powiecie Mi to
przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie
tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”.
24
I dodał:
“Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej
ojczyźnie.
25
Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy,
tak że wielki głód panował w całym kraju;
26
a Eliasz do żadnej z nich nie
został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
27
I wielu
trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
28
Na te słowa wszyscy w synagodze
unieśli się gniewem.
29
Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i
wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go
strącić.
30
On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

Jezus w Kafarnaum. Uzdrowienie opętanego

31
Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat.
32

Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy.

33
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego.
Zaczął on krzyczeć wniebogłosy;
34
“Och, czego chcesz od nas, Jezusie
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
35

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: “Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy zły duch
rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody.
36

Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: “Cóż to za słowo? Z
władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”.

37
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

W domu Piotra

38
Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka
trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią.
39
On stanąwszy nad nią
rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im.

40
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite
choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i
uzdrawiał ich.
41
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: “Ty jesteś
Syn Boży!” Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że
On jest Mesjaszem.

Jezus opuszcza Kafarnaum

42
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy
szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził
od nich.
43
Lecz On rzekł do nich: “Także innym miastom muszę głosić Dobrą
Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”.
44
I głosił słowo w
synagogach Judei.

Zostaw wpis