Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 5)

Nauczanie z łodzi

1
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On
stał nad jeziorem Genezaret -
2
zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu;
rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.
3
Wszedłszy do jednej łodzi, która
należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i
z łodzi nauczał tłumy.

Obfity połów

4
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: “Wypłyń na głębię i zarzućcie
sieci na połów!”.
5
A Szymon odpowiedział: “Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i
niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”.
6
Skoro to
uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się
rwać.
7
Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z
pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

8
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: “Odejdź ode
mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”.
9
I jego bowiem, i wszystkich
jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali;
10
jak
również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
Lecz Jezus rzekł do Szymona: “Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.
11
I
przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Uzdrowienie trędowatego

12
Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty
trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: “Panie, jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić”.
13
Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: “Chcę,
bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił.
14
A On mu przykazał,
żeby nikomu nie mówił: “Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe
oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
15
Lecz tym
szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go
słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań.
16
On jednak usuwał się
na miejsca pustynne i modlił się.

PIERWSZY ZATARG Z FARYZEUSZAMI

Uzdrowienie paralityka

17
Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w
Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i
Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać.
18
Wtem jacyś ludzie
niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i
położyć przed Nim.
19
Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść,
wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek
przed Jezusa.
20
On widząc ich wiarę rzekł: “Człowieku, odpuszczają ci się
twoje grzechy”.

21
Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić.
“Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy
prócz samego Boga?”
22
Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: “Co
za myśli nurtują w sercach waszych?
23
Cóż jest łatwiej powiedzieć:
“Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy powiedzieć: “Wstań i chodź”?
24
Lecz
abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania
grzechów” – rzekł do sparaliżowanego: “Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź
do domu!”
25
I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i
poszedł do domu, wielbiąc Boga.

26
Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni
mówili: “Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.

Powołanie Lewiego

27
Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze
celnej. Rzekł do niego: “Pójdź za Mną!”
28
On zostawił wszystko, wstał i
chodził za Nim.

29
Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a
była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu.
30

Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów:
“Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?”
31
Lecz Jezus im
odpowiedział: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają.

32
Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników”.

Sprawa postów

33
Wówczas oni rzekli do Niego: “Uczniowie Jana dużo poszczą i modły
odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją”.
34
Jezus
rzekł do nich: “Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan
młody jest z nimi?
35
Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im pana młodego, i
wtedy, w owe dni, będą pościli”.

36
Opowiedział im też przypowieść: “Nikt nie przyszywa do starego
ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe
podrze, i łata z nowego nie nada się do starego.
37
Nikt też młodego wina
nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie
bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują.
38
Lecz młode wino należy
lać do nowych bukłaków.
39
Kto się napił starego wina, nie chce potem
młodego – mówi bowiem: “Stare jest lepsze”".

Zostaw wpis