Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 13)

MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA

Zniszczenie świątyni

1
Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: “Nauczycielu, patrz,
co za kamienie i jakie budowle!”
2
Jezus mu odpowiedział: “Widzisz te
potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był
zwalony”.

3
A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali Go na
osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej:
4
“Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I
jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?”

Początek boleści

5
Wówczas Jezus zaczął im mówić: “Strzeżcie się, żeby was kto nie
zwiódł.
6
Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu
w błąd wprowadzą.
7
Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych,
nie trwóżcie się! To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec.
8
Powstanie
bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami
trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści.

Prześladowanie uczniów

9
A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach
będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z
mego powodu, na świadectwo dla nich.
10
Lecz najpierw musi być głoszona
Ewangelia wszystkim narodom.
11
A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie
martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili
będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty.
12
Brat wyda brata
na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o
śmierć ich przyprawią.
13
I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu
mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy

14
A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie
powinna – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech
uciekają w góry.
15
Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do
domu, żeby coś zabrać.
16
A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć
swój płaszcz.
17
Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni.
18
A módlcie
się, żeby to nie przypadło w zimie.
19
Albowiem dni owe będą czasem ucisku,
jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie.

20
I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni
z powodu wybranych, których sobie obrał.

21
I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie
wierzcie.
22
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić
będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych.
23
Wy
przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.

Przyjście Chrystusa

24
W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego
blasku.
25
Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.

26
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą
i chwałą.
27
Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech
stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

Przykład z drzewa figowego

28
A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego
gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
29

Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we
drzwiach.
30
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie.
31
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

32
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie,
ani Syn, tylko Ojciec.

Potrzeba czujności

33
Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.
34
Bo
rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił
swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
35
Czuwajcie więc, bo nie
wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu
kogutów, czy rankiem.
36
By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was
śpiących.
37
Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!”.

Zostaw wpis