Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 7)

Spór o tradycję

1
Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli
z Jerozolimy.
2
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek
nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami.
3
Faryzeusze bowiem, i w ogóle
Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie
obmyją, rozluźniając pięść.
4
I [gdy wrócą] z rynku, nie jedzą, dopóki się
nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które przejęli i których
przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
5

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: “Dlaczego Twoi uczniowie nie
postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”
6

Odpowiedział im: “Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak
jest napisane:
Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.

7
Ale czci Mnie na próżno,
ucząc zasad podanych przez ludzi.

8
Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji,
<dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy
czynicie>”.
9
I mówił do nich: “Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby
swoją tradycję zachować.
10
Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę
swoją, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie.
11
A wy
mówicie: “Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem [złożonym
w ofierze] jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie” -
12
to
już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki.
13
I znosicie słowo
Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym
podobnych rzeczy czynicie”.

Prawdziwa nieczystość

14
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: “Słuchajcie
Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie!
15
Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co
mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni
człowieka nieczystym.
16
Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”.

17
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to
przysłowie.
18
Odpowiedział im: “I wy tak niepojętni jesteście? Nie
rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może
uczynić go nieczystym;
19
bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na
zewnątrz się wydala”. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
20
I mówił
dalej: “Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.
21
Z wnętrza
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,

22
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość,
obelgi, pycha, głupota.
23
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka
nieczystym”.

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY

Wiara Syrofenicjanki

24
Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do
pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać
w ukryciu.
25
Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była
opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła Mu do nóg,
26
a była to
poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej
córki.
27
Odrzekł jej: “Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo niedobrze
jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom”.
28
Ona Mu odparła: “Tak, Panie,
lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci”.
29
On jej rzekł:
“Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę”.
30
Gdy wróciła
do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł.

Uzdrowienie głuchoniemego

31
Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro
Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
32
Przyprowadzili Mu
głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę.
33
On wziął go na
bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka;

34
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: “Effatha”, to znaczy:
Otwórz się!
35
Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i
mógł prawidłowo mówić.
36
[Jezus] przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz
im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.
37
I pełni zdumienia
mówili: “Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym
mowę”.

Zostaw wpis