Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 8)

Drugie rozmnożenie chleba

1
W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść,
przywołał do siebie uczniów i rzekł im:
2
“Żal Mi tego tłumu, bo już trzy
dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść.
3
A jeśli ich puszczę zgłodniałych
do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka”.
4

Odpowiedzieli uczniowie: “Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich
chlebem?”
5
Zapytał ich: “Ile macie chlebów?” Odpowiedzieli: “Siedem”.
6
I
polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił
dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali
tłumowi.
7
Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i
polecił je rozdać.
8
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem
koszów.
9
Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.

Nowe żądanie znaku

10
Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty.

11
Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na
próbę, domagali się od Niego znaku.
12
On zaś westchnął głęboko w duszy i
rzekł: “Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak
nie będzie dany temu plemieniu”.
13
I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do
łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Kwas faryzeuszów

14
A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w
łodzi.
15
Wtedy im przykazał: “Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i
kwasu Heroda!”.
16
Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają
chleba.
17
Jezus zauważył to i rzekł im: “Czemu rozprawiacie o tym, że nie
macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie
umysł?
18
Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie
pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków,
19
kiedy połamałem pięć
chlebów dla pięciu tysięcy?” Odpowiedzieli Mu: “Dwanaście”.
20
“A kiedy
połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów
pełnych ułomków?” Odpowiedzieli: “Siedem”.
21
I rzekł im: “Jeszcze nie
rozumiecie?”

Uzdrowienie niewidomego

22
Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i
prosili, żeby się go dotknął.
23
On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził
go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: “Czy
widzisz co?”
24
A gdy przejrzał, powiedział: “Widzę ludzi, bo gdy chodzą,
dostrzegam ich niby drzewa”.
25
Potem znowu położył ręce na jego oczy. I
przejrzał [on] zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i
wyraźnie.
26
Jezus odesłał go do domu ze słowami: “Tylko do wsi nie
wstępuj!”.

Wyznanie Piotra

27
Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą
Filipową. W drodze pytał uczniów: “Za kogo uważają Mnie ludzie?”
28
Oni Mu
odpowiedzieli: “Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
jednego z proroków”.
29
On ich zapytał: “A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Mu Piotr: “Ty jesteś Mesjasz”.
30
Wtedy surowo im przykazał,
żeby nikomu o Nim nie mówili.

Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania

31
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że
będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.
32
A mówił zupełnie
otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać.
33
Lecz
On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: “Zejdź Mi
z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Warunki naśladowania Jezusa

34
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im:
“Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
35
Bo kto chce zachować swoje życie,
straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
36

Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę
utracić?
37
Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
38
Kto się
bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i
grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale
Ojca swojego razem z aniołami świętymi”.

Zostaw wpis