Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 10)

WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW

Wybór Dwunastu

1
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad
duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie
słabości.
2
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem,
i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan,
3
Filip i
Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
4

Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Mowa misyjna

5
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: “Nie
idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego!
6
Idźcie
raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.
7
Idźcie i głoście:
“Bliskie już jest królestwo niebieskie”.
8
Uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!
9
Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani
miedzi do swych trzosów.
10
Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien,
ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy.

11
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto
tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.
12

Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem.
13
Jeśli dom na to
zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech
pokój wasz powróci do was!
14
Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie
chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta,
strząśnijcie proch z nóg waszych!
15
Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi
sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.

16
Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak
węże, a nieskazitelni jak gołębie!

Zapowiedź prześladowań

17
Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w
swych synagogach będą was biczować.
18
Nawet przed namiestników i królów
będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.
19
Kiedy was
wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem
godzinie będzie wam poddane, co macie mówić,
20
gdyż nie wy będziecie
mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
21
Brat wyda brata na
śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich
przyprawią.
22
Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia.
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
23
Gdy was prześladować będą
w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie
obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.

Męstwo w ucisku

24
Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana.
25

Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego.
Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak
nazwą.
26
Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie
miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.

27
Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na
ucho, rozgłaszajcie na dachach!
28
Nie bójcie się tych, którzy zabijają
ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i
ciało może zatracić w piekle.
29
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A
przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię.
30
U was
zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
31
Dlatego nie bójcie się:
jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

32
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
33
Lecz kto się Mnie zaprze
przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Za Jezusem lub przeciw Niemu. Wyrzeczenie

34
Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie
przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.
35
Bo przyszedłem poróżnić syna z
jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową;
36
i będą nieprzyjaciółmi
człowieka jego domownicy.
37
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie,
nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie
jest Mnie godzien.
38
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest
Mnie godzien.
39
Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe
życie z mego powodu, znajdzie je.

Nagroda za oddanie się Jezusowi

40
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje
Tego, który Mnie posłał.
41
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę
proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę
sprawiedliwego otrzyma.
42
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z
tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody”.

Zostaw wpis