Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 11)

1
Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł
stamtąd, aby nauczać i głosić [Ewangelię] w ich miastach.

Poselstwo Jana Chrzciciela

2
Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał
swoich uczniów
3
z zapytaniem: “Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też
innego mamy oczekiwać?”
4
Jezus im odpowiedział: “Idźcie i oznajmijcie
Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie:
5
niewidomi wzrok odzyskują,
chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
6
A błogosławiony jest ten,
kto we Mnie nie zwątpi”.

Świadectwo Jezusa o Janie

7
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: “Coście
wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?
8
Ale coście
wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach
królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą.
9
Po coście więc wyszli?
Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka.
10
On jest
tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci
przygotował drogę.
11
Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast
nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie
niebieskim większy jest niż on.
12
A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd
królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.
13

Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.
14
A jeśli chcecie
przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
15
Kto ma uszy, niechaj
słucha!

Sąd Jezusa o współczesnych

16
Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających
na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom:
17
“Przygrywaliśmy wam,
a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”.
18
Przyszedł bowiem
Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: “Zły duch go opętał”.
19
Przyszedł
Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: “Oto żarłok i pijak, przyjaciel
celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe
czyny”.

Biada nie pokutującym miastom

20
Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów
się dokonało, że się nie nawróciły.
21
“Biada tobie, Korozain! Biada tobie,
Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się
dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły.
22
Toteż powiadam
wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
23
A ty, Kafarnaum,
czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w
Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia
dzisiejszego.
24
Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień
sądu niż tobie”.

Objawienie Ojca i Syna

25
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: “Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a
objawiłeś je prostaczkom.
26
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

27
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec,
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

Wezwanie do utrudzonych

28
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a
Ja was pokrzepię.
29
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
30

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Zostaw wpis