Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 14)

KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU

Ścięcie Jana Chrzciciela

1
W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie.
2
I rzekł
do swych dworzan: “To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce
cudotwórcze w nim działają”.
3
Herod bowiem kazał pochwycić Jana i
związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego,
Filipa.
4
Jan bowiem upomniał go: “Nie wolno ci jej trzymać”.
5
Chętnie też
byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.

6
Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady
wobec gości i spodobała się Herodowi.
7
Zatem pod przysięgą obiecał jej dać
wszystko, o cokolwiek poprosi.
8
A ona przedtem już podmówiona przez swą
matkę: “Daj mi – rzekła – tu na misie głowę Jana Chrzciciela!”
9
Zasmucił
się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej
dać.
10
Posłał więc [kata] i kazał ściąć Jana w więzieniu.
11
Przyniesiono
głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce.
12

Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem
poszli i donieśli o tym Jezusowi.

Pierwsze rozmnożenie chleba

13
Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce
pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim
pieszo.
14
Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił
ich chorych.

15
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli:
“Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom:
niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!”
16
Lecz Jezus im odpowiedział:
“Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!”
17
Odpowiedzieli Mu: “Nie
mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”.
18
On rzekł: “Przynieście Mi
je tutaj!”
19
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów
i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby
dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom.
20
Jedli wszyscy do sytości, i
zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków.
21
Tych zaś,
którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i
dzieci.

Jezus chodzi po jeziorze

22
Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go
na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy.
23
Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na
górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
24
Łódź zaś
była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był
przeciwny.
25
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po
jeziorze.
26
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się
myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
27
Jezus zaraz przemówił do
nich: “Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”
28
Na to odezwał się Piotr:
“Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!”
29
A On
rzekł: “Przyjdź!” Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do
Jezusa.
30
Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć,
krzyknął: “Panie, ratuj mnie!”
31
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił
go, mówiąc: “Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”
32
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr
się uciszył.
33
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:
“Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.

Uzdrowienia w Genezaret

34
Gdy się przeprawiali, przyszli do ziemi Genezaret.
35
Ludzie
miejscowi, poznawszy Go, rozesłali [posłańców] po całej tamtejszej okolicy,
znieśli do Niego wszystkich chorych
36
i prosili, żeby przynajmniej frędzli
Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali
uzdrowieni.

Zostaw wpis