Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 17)

Przemienienie Jezusa

1
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i
zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.
2
Tam przemienił się wobec nich:
twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

3
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
4
Wtedy
Piotr rzekł do Jezusa: “Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz,
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza”.
5
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z
obłoku odezwał się głos: “To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie!”
6
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i
bardzo się zlękli.
7
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł:
“Wstańcie, nie lękajcie się!”
8
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli,
tylko samego Jezusa.

Przyjście Eliasza

9
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: “Nie opowiadajcie
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.
10
Wtedy
zapytali Go uczniowie: “Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw
musi przyjść Eliasz?”
11
On odparł: “Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi
wszystko.
12
Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i
postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich
cierpiał”.
13
Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Uzdrowienie epileptyka

14
Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając
przed Nim na kolana,
15
prosił: “Panie, zlituj się nad moim synem! Jest
epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę.
16

Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić”.
17
Na to
Jezus odrzekł: “O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z
wami; jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie Mi go tutaj!”
18
Jezus
rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał
zdrowie.
19
Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali:
“Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?”
20
On zaś im rzekł: “Z powodu małej
wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: “Przesuń się stąd tam!”, a przesunie
się. I nic niemożliwego nie będzie dla was.
21
<Ten zaś rodzaj złych duchów
wyrzuca się tylko modlitwą i postem>”.

Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania

22
A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do nich: “Syn
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.
23
Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia
zmartwychwstanie”. I bardzo się zasmucili.

Podatek na świątynię

24
Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy
z zapytaniem: “Wasz Nauczyciel nie płaci dwudrachmy?”
25
Odpowiedział:
“Owszem”. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: “Szymonie, jak ci
się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów
swoich czy od obcych?”
26
Gdy powiedział: “Od obcych”, Jezus mu rzekł: “A
zatem synowie są wolni.
27
żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia,
idź nad jezioro i zarzuć wędkę! Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i
otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za
siebie!”

Zostaw wpis