Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 19)

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLIMY

Nierozerwalność małżeństwa

1
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice
Judei za Jordan.
2
Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił.

3
Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i
zadali Mu pytanie: “Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?”
4

On odpowiedział: “Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich
jako mężczyznę i kobietę?
5
I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i
złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
6
A tak już nie są
dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie
rozdziela”.
7
Odparli Mu: “Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list
rozwodowy i odprawić ją?”
8
Odpowiedział im: “Przez wzgląd na
zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od
początku tak nie było.
9
A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba w
wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną
bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.

Dobrowolna bezżenność

10
Rzekli Mu uczniowie: “Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to
nie warto się żenić”.
11
Lecz On im odpowiedział: “Nie wszyscy to pojmują,
lecz tylko ci, którym to jest dane.
12
Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy
z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których
ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa
niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!”

Jezus błogosławi dzieci

13
Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się
za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego.
14
Lecz Jezus rzekł:
“Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem
należy królestwo niebieskie”.
15
Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.

Bogaty młodzieniec

16
A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: “Nauczycielu,
co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”
17
Odpowiedział mu:
“Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz
osiągnąć życie, zachowaj przykazania”.
18
Zapytał Go: “Które?” Jezus
odpowiedział: “Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj
fałszywie,
19
czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie
samego!”
20
Odrzekł Mu młodzieniec: “Przestrzegałem tego wszystkiego, czego
mi jeszcze brakuje?”
21
Jezus mu odpowiedział: “Jeśli chcesz być doskonały,
idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w
niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!”
22
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa,
odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Niebezpieczeństwo bogactw

23
Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: “Zaprawdę, powiadam wam:
Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego,
24
Jeszcze raz wam
powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu
wejść do królestwa niebieskiego”.
25
Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili
się bardzo i pytali: “Któż więc może się zbawić?”
26
Jezus spojrzał na nich
i rzekł: “U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”.

Nagroda za dobrowolne ubóstwo

27
Wtedy Piotr rzekł do Niego: “Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy
za Tobą, cóż więc otrzymamy?”
28
Jezus zaś rzekł do nich: “Zaprawdę,
powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie
chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu
tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
29
I każdy, kto dla mego imienia
opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle
otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
30
Wielu zaś pierwszych będzie
ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Zostaw wpis