Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 3)

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

Jan Chrzciciel

1
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te
słowa:
2
“Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”.
3
Do niego
to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!

4
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około
bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.
5
Wówczas ciągnęły do
niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
6
Przyjmowano
od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.

7
A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i
saduceuszów, mówił im: “Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed
nadchodzącym gniewem?
8
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia,
9
a nie
myślcie, że możecie sobie mówić: “Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam,
że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.
10
Już siekiera do
korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego
owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
11
Ja was chrzczę wodą dla
nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie
jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i
ogniem.
12
Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.

Chrzest Jezusa

13
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć
chrzest od niego.
14
Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: “To ja potrzebuję
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”
15
Jezus mu odpowiedział:
“Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”.
Wtedy Mu ustąpił.
16
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z
wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak
gołębicę i przychodzącego na Niego.
17
A głos z nieba mówił: “Ten jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Zostaw wpis