Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 7)

Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda

1
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
2
Bo takim sądem, jakim sądzicie, i
was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
3
Czemu to
widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
4

Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy
belka [tkwi] w twoim oku?
5
Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a
wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
6
Nie dawajcie
psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie
podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.

Wytrwałość w modlitwie

7
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
otworzą wam.
8
Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a
kołaczącemu otworzą.
9
Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki,
który poda mu kamień?
10
Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?
11
Jeśli
więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż
bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go
proszą.

Złota zasada postępowania

12
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im
czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Ciasna brama

13
Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta
droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią
wchodzą.
14
Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia,
a mało jest takich, którzy ją znajdują!

Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami

15
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej
skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
16
Poznacie ich po ich owocach.
Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi?
17
Tak każde dobre
drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.
18
Nie może dobre
drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
19
Każde
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.

20
A więc: poznacie ich po ich owocach.

Łudzenie samego siebie

21
Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa
niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

22
Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą
Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie
czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”
23
Wtedy oświadczę im: “Nigdy
was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”

Dobra lub zła budowa

24
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można
porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
25

Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On
jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
26
Każdego zaś, kto tych słów
moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym,
który dom swój zbudował na piasku.
27
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały
się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

28
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką.
29

Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Zostaw wpis