Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Daniela (Dn 2)

Sen Nabuchodonozora o posągu

1
W drugim roku swego panowania Nabuchodonozor miał sny; ducha jego ogarnął
niepokój i nie mógł spać.
2
Rozkazał więc przywołać wykładaczy snów,
wróżbitów, czarnoksiężników i Chaldejczyków, by powiedzieli królowi, jakie
miał sny; ci zaś przyszli i stanęli przed królem.
3
Król powiedział do nich:
“Miałem sen i ducha mojego ogarnął niepokój; chciałem ten sen zrozumieć”.
4

Odrzekli zaś Chaldejczycy: “Królu, żyj wiecznie! Opowiedz sługom swoim sen,
a podamy ci jego znaczenie”.
5
Odpowiedział król Chaldejczykom: “Wiedzcie o
moim postanowieniu: jeśli nie wyjawicie mi snu i jego znaczenia, zostaniecie
rozerwani na kawałki, a wasze domy zostaną obrócone w gruzy.
6
Jeżeli zaś
wyjawicie mi sen i jego znaczenie, otrzymacie ode mnie dary i nagrody oraz
wielkie zaszczyty. Toteż powiedzcie mi sen i jego znaczenie!”
7

Odpowiedzieli powtórnie: “Niech król opowie sen swoim sługom, my zaś
oznajmimy mu jego znaczenie”.
8
Król zaś odrzekł: “Teraz rozumiem dobrze, że
chcecie zyskać na czasie, ponieważ wiecie o niezmiennym moim postanowieniu,

9
mianowicie, że jeśli nie wyjawicie mi snu, jeden może was tylko spotkać
wyrok – i że zmówiliście się opowiadać wobec mnie kłamstwo i oszustwo,
dopóki się czasy nie zmienią. Dlatego oznajmijcie mi sen, bym się przekonał,
iż możecie wyjawić mi jego znaczenie”.
10
Chaldejczycy zaś odpowiedzieli
królowi: “Nie ma nikogo na ziemi, kto by mógł oznajmić to, czego domaga się
król. Dlatego żaden z królów, choćby wielkich i potężnych, nie wymaga
podobnej rzeczy od wykładacza snów, wróżbity lub Chaldejczyka.
11
Pytanie,
jakie król stawia, jest trudne, i nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć
królowi z wyjątkiem bogów, którzy nie przebywają między ludźmi”.
12
Wtedy
ogarnął króla wielki gniew i oburzenie i rozkazał zabić wszystkich mędrców
babilońskich.

Wystąpienie Daniela

13
Gdy wyszedł rozkaz, by wytracić mędrców, miał także ponieść śmierć
Daniel ze swymi towarzyszami.
14
Daniel zwrócił się więc z pełną rozwagi
przezornością do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który udał się, by
wytracić mędrców babilońskich.
15
Powiedział do Arioka, królewskiego
dowódcy: “Dlaczego rozkaz królewski jest aż tak surowy?” Ariok przedstawił
Danielowi sprawę.
16
Daniel udał się do króla prosząc, by mu dał czas na
oznajmienie znaczenia [snu].
17
Następnie udał się Daniel do domu i
opowiedział sprawę swym towarzyszom: Chananiaszowi, Miszaelowi i
Azariaszowi,
18
aby uprosili miłosierdzie u Boga Nieba co do tej tajemniczej
sprawy, żeby Daniel ze swymi towarzyszami nie uległ zagładzie wraz z
pozostałymi mędrcami babilońskimi.
19
Wtedy Daniel otrzymał objawienie
tajemnicy w nocnym widzeniu. Wielbił więc Boga Nieba.

20
Daniel mówił tymi słowami:
“Niech będzie błogosławione imię Boga
przez wszystkie wieki wieków!
Bo mądrość i moc
są Jego przymiotem.

21
On to zmienia okresy i czasy,
usuwa królów i ustanawia królów,
udziela mędrcom mądrości,
a wiedzy rozumnym.

22
On odsłania to, co niezgłębione i ukryte,
i zna to, co spowite w ciemność,
a światłość mieszka u Niego.

23
Ciebie, Boże moich przodków,
uwielbiam i sławię.
Bo udzieliłeś mi mądrości i mocy,
wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy,
sprawę królewską nam oznajmiłeś”.

Daniel wykłada sen

24
Następnie Daniel udał się do Arioka, któremu król wydał polecenie, by
pozabijał mędrców babilońskich, i tak powiedział do niego: “Nie zabijaj
mędrców babilońskich! Wprowadź mnie przed króla, a podam królowi znaczenie
[snu]“.
25
Ariok zaprowadził szybko Daniela do króla i tak powiedział do
niego: “Znalazłem męża spośród uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi
znaczenie [snu]“.
26
Król zwrócił się i powiedział do Daniela, który nosił
imię Belteszassar: “Czy możesz rzeczywiście wyjawić mi sen, jaki widziałem,
i jego znaczenie?”
27
Daniel odpowiedział wobec króla: “Tajemnicy, o którą
król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani
wróżbici, ani astrologowie.
28
Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania
tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi przy końcu
dni. Twój sen i widzenia, jakie miałeś na swym łożu, są następujące:
29

Ciebie, królu, na twym łożu ogarnęły myśli, o tym, co ma później nastąpić.
Ten zaś, który odsłania tajemnice, wyjawił tobie, co się stanie.
30
Co do
mnie zaś, tajemnica ta stała mi się wiadoma nie dlatego, jakobym był mędrszy
od wszystkich ludzi, lecz aby udzielić wyjaśnienia królowi, a ty, byś
rozumiał myśli swego serca.

31
Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku
stał przed tobą, a widok jego był straszny.
32
Głowa tego posągu była z
czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi,
33

golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny.
34

Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka,
i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je.
35
Wtedy
natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto – i
stały się jak plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet ślad
nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką
górę i napełnił całą ziemię.
36
Taki jest sen, a jego znaczenie
przedstawimy królowi.
37
Ty, królu, królu królów, któremu Bóg Nieba oddał
panowanie, siłę, moc i chwałę,
38
w którego ręce oddał w całym zamieszkałym
świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne i którego uczynił władcą
nad nimi wszystkimi – ty jesteś głową ze złota.
39
Po tobie jednak powstanie
inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo miedziane,
które będzie panowało nad całą ziemią.
40
Czwarte zaś królestwo będzie
trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono i
zetrze wszystko razem.
41
To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny,
częściowo zaś z żelaza, [oznacza, że] królestwo ulegnie podziałowi; będzie
miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z
mulistą gliną,
42
a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny
[oznacza, że] królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche.
43

To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmieszają
się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością,
podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.

44
W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie
ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i
zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze,
45

jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go
ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg
wyjawił królowi, co nastąpi później; prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego
pewne”.

Daniel wywyższony

46
Wtedy Nabuchodonozor upadł na twarz i oddał pokłon Danielowi,
rozkazując złożyć mu dary i wonne kadzidła.
47
Następnie zwrócił się król do
Daniela i powiedział: “Wasz Bóg jest naprawdę Bogiem bogów, Panem królów,
który wyjawia tajemnice, ponieważ zdołałeś wyjawić tę tajemnicę”.
48
Potem
wywyższył król Daniela: dał mu wiele bogatych darów i uczynił go rządcą nad
całą prowincją babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami Babilonu.

49
Daniel prosił króla, by powierzył administrację prowincji babilońskiej
Szadrakowi, Meszakowi i Abed-Negowi; Daniel natomiast przebywał na dworze
królewskim.

Zostaw wpis