Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezdrasza (Ezd 5)

1
Wtedy Aggeusz i Zachariasz, syn Iddo, prorocy, ogłosili Żydom w Judzie i w
Jerozolimie proroctwo w imieniu Boga izraelskiego, który nad nimi czuwał.
2

Zatem Zorobabel, syn Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, zabrali się do
rozpoczęcia budowy domu Bożego w Jerozolimie, a z nimi byli prorocy Boga,
którzy ich zachęcali.

3
Wówczas przyszedł do nich Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i
Sztarboznaj oraz towarzysze ich i tak im mówili: “Kto wam kazał dom ten
budować i to oszalowanie wykończyć?”
4
Następnie tak ich pytali: “Jak się
nazywają ludzie, którzy wznoszą tę budowlę?”
5
Ale oko Boga ich czuwało nad
starszyzną żydowską, tak że ich tamci od budowania nie powstrzymali, aż by
po nadejściu doniesienia do Dariusza doręczono dokument w tej sprawie.

Donos do Dariusza

6
Odpis listu, który Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarboznaj
oraz towarzysze jego, Persowie w Transeufratei, posłali do króla Dariusza.
7

Posłali do niego doniesienie, w którym tak było napisane:

“Królowi Dariuszowi – wszelkiego szczęścia!

8
Niech król przyjmie do wiadomości, żeśmy się udali do domu Boga
wielkiego w krainie judzkiej. Jest on odbudowywany z kamienia ciosowego i
drzewo przykłada się do ścian. Ta robota jest starannie wykonywana i posuwa
się naprzód.
9
Wtedy zapytaliśmy owych starszych, mówiąc do nich tak: “Kto
wam kazał dom ten budować i to oszalowanie wykończyć?”
10
Również pytaliśmy
ich o ich imiona, by cię powiadomić. Toteż podajemy imiona mężów stojących
na ich czele.
11
I odpowiedzieli nam w sposób następujący: Myśmy sługami
Boga nieba i ziemi i odbudowujemy dom, który – niegdyś wzniesiony – stał
przez wiele lat, a wielki król izraelski zbudował go i wykończył.
12

Ponieważ jednak przodkowie nasi rozgniewali Boga niebios, wydał ich
Chaldejczykowi Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu. On zburzył ten dom,
a lud uprowadził do Babilonu.
13
Ale w pierwszym roku [panowania] Cyrusa,
króla babilońskiego, kazał ten król odbudować ten dom Boży.
14
Również co do
złotych i srebrnych sprzętów domu Bożego – które Nabuchodonozor zabrał ze
świątyni w Jerozolimie i przeniósł je do świątyni w Babilonie – to król
Cyrus wydobył je ze świątyni w Babilonie i wręczył je pewnemu mężowi,
imieniem Szeszbassar, którego ustanowił namiestnikiem
15
i któremu rzekł:
“Weź te sprzęty; idź złożyć je w świątyni w Jerozolimie, a dom Boży ma być
odbudowany na dawnym miejscu”.
16
Zatem ów Szeszbassar przyszedł i założył
fundamenty domu Bożego w Jerozolimie. Odtąd aż do dziś buduje się go, lecz
jeszcze nie jest on ukończony.

17
A teraz: jeśli się królowi podoba, niech przeprowadzą poszukiwania w
skarbcach królewskich, tamże w Babilonie: czy rzeczywiście został przez
króla Cyrusa wydany rozkaz odbudowy tego domu Bożego w Jerozolimie, a
rozstrzygnięcie królewskie w tej sprawie niech nam przyślą”.

Zostaw wpis