Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 13)

Przeciw fałszywym prorokom

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, prorokuj przeciw
prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokują we własnym
imieniu: Słuchajcie słowa Pańskiego:
3
Tak mówi Pan Bóg: Biada prorokom
głupim, którzy idą za własnym rozumieniem, a niczego nie widzieli.
4
Jak
lisy wśród ruin, takimi są twoi prorocy, Izraelu.

5
Nie wstąpiliście na wyłom ani nie budowaliście murów wokół domu
Izraela, aby się ostał w walce w dzień Pana.
6
Oglądają rzeczy zwodnicze i
prorokują kłamstwa ci, którzy mawiają: “Wyrocznia Pana”. Pan ich nie posłał,
a mimo to oczekują spełnienia słowa.
7
Czy nie mieliście widzeń zwodniczych
i nie opowiadaliście proroctw fałszywych, gdyście mówili: “Wyrocznia Pana” -
a Ja nie mówiłem?

8
Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ przepowiadaliście rzeczy zwodnicze
i mieliście kłamliwe widzenia, Ja występuję przeciwko wam – wyrocznia Pana
Boga.
9
Ręka moja dotknie proroków, którzy widzą rzeczy zwodnicze i
przepowiadają kłamstwa. Nie będą oni należeć do społeczności mego ludu i nie
zostaną wpisani w poczet pokoleń izraelskich, nie wejdą do ziemi Izraela,
abyście poznali, że Ja jestem Pan Bóg.
10
Oto wprowadzili mój lud w błąd,
mówiąc: “Pokój”, podczas gdy pokoju nie było. A kiedy on budował mur, to
tamci pokrywali go tynkiem.
11
Powiedz tym, którzy go pokrywali tynkiem:
<Upadnie on>, [gdy] spadnie deszcz ulewny, nastąpi gradobicie i wicher
gwałtowny się zerwie.
12
I oto mur rozwalony. Czy wam nie powiedzą: Gdzie
jest zaprawa, którąście narzucili?
13
Przeto tak mówi Pan Bóg: W
zapalczywości mojej sprowadzę wicher gwałtowny, spadnie deszcz ulewny na
skutek mojego gniewu i grad na skutek mego oburzenia, by wszystko zniszczyć.

14
I zburzę mur, któryście pokryli tynkiem, powalę go na ziemię, tak że
ukażą się jego fundamenty i upadnie, a wy pod nim zginiecie. Wówczas
poznacie, że Ja jestem Pan.
15
Wywrę gniew mój na murze i na tych, którzy go
tynkiem obrzucili, i powiem wam: Gdzie jest mur i ci, którzy go tynkowali -

16
prorocy Izraela, wieszczący o Jerozolimie, którzy mieli o niej widzenia
pokoju, ale w której nie było pokoju?” – wyrocznia Pana Boga.

Fałszywe prorokinie

17
“A ty, synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku córkom twojego narodu,
samorzutnie głoszącym przepowiednie, i prorokuj przeciwko nim!
18
Powiesz:
Tak mówi Pan Bóg: Biada tym, które szyją wstążki na wszystkie przeguby rąk i
sporządzają zasłony wszelkiego kształtu na głowy, aby usidlać dusze.
Łowicie dusze ludu mego, a własne dusze chcecie przy życiu zachować?
19

Bezcześcicie Mnie przed ludem moim dla garści jęczmienia i kęsa chleba,
zabijając dusze, które nie powinny umrzeć, a oszczędzając dusze, które nie
powinny żyć, gdy okłamujecie mój lud, który chętnie słucha kłamstwa.

20
Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto wystąpię przeciwko wstążkom, którymi
usidlacie dusze jak ptaki. Pozrywam je z ramion waszych i dusze przez was
usidlone wypuszczę na wolność.
21
Pozrywam wasze zasłony i tak jak ptaki
wyzwolę lud mój z rąk waszych, aby już więcej nie był łupem w waszych
rękach, i poznacie, że Ja jestem Pan.

22
Ponieważ zasmucałyście kłamstwem serce sprawiedliwego, chociaż Ja go
nie zasmucałem, i ponieważ wzmacniałyście ręce bezbożnego, aby nie zawrócił
ze swe drogi złej i żył,
23
dlatego nie będziecie miały widzeń złudnych i
nie będziecie więcej prorokowały. Wyzwolę lud mój z ręki waszej i poznacie,
że Ja jestem Pan”.

Zostaw wpis