Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 14)

Przeciwko bałwochwalstwu

1
Przybyli do mnie niektórzy ze starszyzny izraelskiej i usiedli przede mną.

2
A Pan skierował do mnie te słowa:
3
“Synu człowieczy, mężowie ci
wprowadzili do serca swoje bożki i postawili przed sobą to, co było dla nich
sposobnością do grzechu. Czyż mam na to pozwolić, aby oni pytali Mnie o
radę?
4
Dlatego mów z nimi i powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Każdemu z domu
Izraela, który wprowadza swoje bożki do serca i stawia przed sobą, a potem
przychodzi do proroka, odpowiem Ja sam, Pan, stosownie do liczby jego
bożków,
5
aby odkryć zamiary domu Izraela, tych, którzy się oddalili ode
Mnie z powodu wszystkich swoich bożków.

6
Dlatego powiedz domowi Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nawróćcie się i
odwróćcie od swoich bożków, i od wszystkich swoich obrzydliwości się
odwróćcie!
7
Albowiem Ja sam, Pan, dam odpowiedź każdemu spośród Izraelitów
i z przychodniów mieszkających w Izraelu, ktokolwiek odwróci się ode Mnie i
wprowadzi do serca swe bożki, i postawi przed sobą to, co dla niego stanowi
sposobność do grzechu, a potem przyjdzie do proroka, aby przez niego pytać
Mnie o radę.
8
Zwrócę oblicze moje przeciwko temu mężowi, użyję go jako
przysłowiowego przykładu i wykluczę z mego ludu, a poznacie, że Ja jestem
Pan.
9
A gdyby prorok dał się zwieść i przemawiał – oto Ja, Pan, zwiodłem
tego proroka: wyciągnę rękę przeciwko niemu i zgładzę go spośród ludu mego
izraelskiego.
10
Poniosą odpowiedzialność za swoje winy. Wina proroka będzie
taka jak tego, który się go pytał -
11
aby dom Izraela nie oddalał się już
więcej ode Mnie i nie plamił się już więcej żadnymi swymi grzechami. Oni
będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem” – wyrocznia Pana Boga.

Odpowiedzialność osobista, nie zbiorowa

12
Pan skierował do mnie te słowa:
13
“Synu człowieczy, gdyby jakiś kraj
zgrzeszył przeciwko Mnie niewiernością i gdybym wówczas wyciągnął rękę
przeciwko niemu, i złamał mu podporę chleba, zesłał głód, wyniszczył ludzi
i zwierzęta
14
i gdyby tam byli owi trzej mężowie: Noe, Danel i Hiob, to
tylko oni, dzięki, sprawiedliwości swej, ocaliliby życie swoje – wyrocznia
Pana Boga.
15
Albo gdybym na ten kraj zesłał dzikie zwierzęta, aby go
wyludnić i uczynić z niego pustynię, tak by nikt z powodu dzikich zwierząt
nie mógł tamtędy przechodzić,
16
i gdyby w jego środku byli owi trzej
mężowie, na moje życie – wyrocznia Pana Boga – nie mogliby uratować ani
synów, ani córek; oni sami tylko by się ocalili, kraj zaś zamieniłby się w
pustynię.
17
Albo gdybym na kraj ten sprowadził miecz i gdybym powiedział:
Niech miecz przejdzie przez ten kraj, i wyniszczyłbym w nim ludzi i
zwierzęta,
18
i gdyby owi trzej mężowie znajdowali się w tym kraju, na moje
życie – wyrocznia Pana Boga – nie mogliby ocalić ani synów, ani córek,
ocaliliby tylko samych siebie.
19
Albo gdybym na kraj ten zesłał zarazę i we
krwi utopiłbym gniew mój na niego, aby wytracić stamtąd ludzi i zwierzęta,

20
i gdyby Noe, Danel i Hiob w tym kraju się znajdowali, na moje życie -
wyrocznia Pana Boga – ani synów, ani córek by nie ocalili, ale oni sami
tylko dzięki swej sprawiedliwości ocaliliby własne życie.

21
Bo tak mówi Pan Bóg: Nawet gdybym zesłał na Jerozolimę owe cztery
moje straszne klęski – miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby w niej
wyniszczyć ludzi i zwierzęta,
22
to jeszcze pozostanie tam Reszta, która
ocali synów i córki. Oto oni przyjdą do was i będziecie widzieli
postępowanie ich i uczynki, tak iż pocieszycie się po klęskach, które
sprowadziłem na Jerozolimę, po wszystkim tym, co na nią sprowadziłem.
23
Oni
pocieszać was będą, gdy zobaczycie ich postępowanie i uczynki poznacie, że
nie bez podstaw było to wszystko, co jej uczyniłem” – wyrocznia Pana Boga.

Zostaw wpis