Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 29)

Przeciwko Egiptowi

1
W roku dziesiątym, miesiącu dziesiątym, dnia dwunastego miesiąca, Pan
skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, obróć się ku faraonowi,
królowi egipskiemu, i prorokuj przeciwko niemu i przeciwko całemu Egiptowi.

3
Powiedz: Tak mówi Pan Bóg:
Oto Ja jestem przeciwko tobie, faraonie,
królu egipski,
wielki krokodylu, rozciągnięty
wśród swoich rzek,
który mawiałeś: “Moje są rzeki,
ja je uczyniłem”.

4
Założę kółka w twoje szczęki i sprawię,
że ryby twoich rzek przylgną do twoich łusek
i wydobędę cię z twoich rzek,
a wszystkie ryby twoich rzek przylgną do twoich łusek.

5
Wyrzucę cię na pustynię, ciebie
i wszystkie ryby twoich rzek.
Upadniesz na otwartym polu,
nikt cię nie podniesie i nie pochowa.
Zwierzętom polnym i ptakom powietrznym
oddam cię na pożarcie.

6
Wtedy wszyscy mieszkańcy Egiptu poznają,
że Ja jestem Pan.
Byłeś bowiem oparciem z trzciny
dla domu Izraela.

7
Gdy się chwytali ciebie ręką, ty się łamałeś
i rozrywałeś im całą rękę,
a gdy chcieli się na tobie oprzeć,
tyś się kruszył i sprawiał, że się chwiały wszystkie ich biodra.

8
Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto sprowadzę na ciebie miecz i wytrzebię z
ciebie ludzi i zwierzęta.
9
Ziemia egipska stanie się pustynią i miejscem
bezludnym, wtedy poznają, że Ja jestem Pan. Ponieważ powiedziałeś: “Mój jest
Nil, ja go uczyniłem”,
10
oto dlatego przyjdę na ciebie i na twoje rzeki i
uczynię z ziemi egipskiej wyludnioną pustynię, od Migdol aż do Sjene i aż do
granic Kusz.
11
Nie przekroczy jej żadna ludzka stopa ani też nie przejdzie
przez nią noga żadnego zwierzęcia. Nie będzie zamieszkana przez lat
czterdzieści.
12
Uczynię z ziemi egipskiej pustynię wśród wyludnionych
krajów, a miasta jej zostaną pustynią wśród wyludnionych miast – przez lat
czterdzieści – i rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po
krajach.

13
Tak bowiem mówi Pan Bóg: Przy końcu owych lat czterdziestu zbiorę
Egipcjan spośród narodów, między którymi zostali oni rozproszeni.
14

Odmienię los Egiptu i zgromadzę ich w kraju Patros, w kraju ich
pochodzenia, i będą tam tworzyć królestwo bez znaczenia.
15
W porównaniu z
innymi królestwami będzie to królestwo bez znaczenia i nigdy nie podniesie
się ponad inne narody. Zmniejszę ich liczbę, aby więcej nie panowali nad
narodami.
16
Nie będą już więcej nadzieją domu Izraela i to im będzie
przypominać winę tego czasu, gdy oni skłaniali się ku nim. Wtedy poznają, że
Ja jestem Pan Bóg”.

Zapłata Nabuchodonozora

17
W roku dwudziestym siódmym, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego
miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:

18
“Synu człowieczy, Nabuchodonozor, król babiloński, nałożył swojemu
wojsku trudne zadanie przeciw Tyrowi: każda głowa wyłysiała i każde ramię
się obnażyło, a przecież ani on, ani jego wojsko nie zdobyło w Tyrze nagrody
za trudne zadanie, jakiego dokonano przeciw niemu.
19
Dlatego tak mówi Pan
Bóg: Oto Ja daję Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, kraj egipski, aby
zabrał jego bogactwo, zagarnął łupy jego i przywłaszczył sobie jego
zdobycze, by jego wojsku służyły za zapłatę.
20
Jako żołd za dokonaną tam
pracę daję mu ziemię egipską, dlatego że dla Mnie pracowali – wyrocznia Pana
Boga.
21
W owym dniu sprawię, że wyrośnie potęga domu Izraela, i tobie
pozwolę, żebyś pośród nich otworzył usta. Wtedy poznają, że Ja jestem Pan”.

Zostaw wpis