Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 30)

Dzień Pański nad Egiptem

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, prorokuj i mów: Tak
mówi Pan Bóg:
Biadajcie nad tym dniem!
3
Blisko jest bowiem dzień,
bliski jest dzień Pański.
Dniem chmur będzie czas [kary] narodów pogańskich.

4
Miecz przyjdzie na Egipt
i trwoga nastanie w Kusz,
kiedy w Egipcie polegną zabici,
gdy zabiorą jego bogactwo
i gdy posady jego będą rozwalone.
5
Kusz i Put, i Lud, i cudzoziemcy
wszyscy, i Kub, i synowie ziemi przymierza razem z nimi poginą od miecza.
6

Tak mówi Pan:
Upadną podpory Egiptu
i wywróci się jego dumna potęga;
od Migdol aż do Sjene polegną od miecza.
Wyrocznia Pana Boga.

7
Wśród krajów wyludnionych będzie wyludniony,
a miasta jego znajdą się wśród miast opustoszałych.

8
I poznają, że Ja jestem Pan, kiedy podłożę ogień pod Egipt, a wszyscy
jego poplecznicy się załamią.
9
W owym dniu wyruszą ode Mnie wysłannicy na
okrętach, aby przerazić beztroskie Kusz,
i trwoga nastanie wśród nich,
<jak> w dzień Egiptu,
że oto nadchodzi.

10
Tak mówi Pan Bóg:
Położę kres bogactwu Egiptu ręką Nabuchodonozora, króla babilońskiego.

11
On i jego lud, najmężniejsi wśród narodów,
przyjdą, by niszczyć ten kraj.
Dobędą miecza przeciw Egiptowi
i pokryją kraj pobitymi.

12
I wysuszę rzeki,
i sprzedam kraj ludziom złym,
spustoszę ziemię ze wszystkim, co w niej jest,
ręką cudzoziemców.
Ja, Pan, to powiedziałem.

13
Tak mówi Pan Bóg:
Zniszczę bożki
i położę kres bałwanom z Nof,
i władcy w ziemi egipskiej
nie będzie już odtąd.
I ześlę trwogę na kraj egipski.

14
Spustoszę Patros,
i podłożę ogień pod Soan,
i będę sprawował sąd nad No.

15
Wyleję mój gniew na Sin,
na twierdzę Egiptu,
i w No wytępię hałaśliwą tłuszczę.

16
Podłożę ogień pod Egipt – Sjene zadrży z trwogi; w No otworzy się
wyłom, a w Nof będzie udręka codzienna.
17
Młodzieńcy z On i Pi-Beset
polegną od miecza, a miasta te pójdą w niewolę.
18
W Tachpanches ciemności
spowiją dzień, gdy tam złamię berła egipskie. Skończy się z nim jego dumna
potęga. Czarna chmura go pokryje, a córki jego pójdą w niewolę.
19
Wykonam
sądy w Egipcie, aby poznali, że Ja jestem Pan”.

20
W roku jedenastym, miesiącu pierwszym, dnia siódmego, Pan skierował
do mnie te słowa:
21
“Synu człowieczy, złamałem ramię faraona, króla
egipskiego, i oto nie zostało jeszcze ono obwiązane, nie zastosowano
lekarstwa, nie nałożono opatrunku, by mu wróciła siła do trzymania miecza.

22
Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto występuję przeciw faraonowi, królowi
egipskiemu, i złamię jego ramię tak zdrowe, jak i nadłamane, i miecz wytrącę
mu z ręki.
23
Rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach.

24
Natomiast wzmocnię ramiona króla babilońskiego i podam mu w rękę swój
miecz, i złamię ramiona faraona, tak że będzie przed nim jęczał, jak jęczy
śmiertelnie zraniony.
25
Wzmocnię ramiona króla babilońskiego, natomiast
ramiona faraona osłabną i poznają, że Ja jestem Pan, kiedy mój miecz włożę w
rękę króla babilońskiego, aby go wyciągnął przeciw ziemi egipskiej.
26
A Ja
rozproszę Egipcjan pomiędzy narodami i rozdzielę ich po krajach, aby
poznali, że Ja jestem Pan”.

Zostaw wpis