Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 35)

Przeciwko górom Edomu

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, zwróć się ku górze
Seir i prorokuj przeciwko niej,
3
i mów do niej: Tak mówi Pan Bóg: Oto
jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągam rękę przeciwko tobie i zamienię
cię w pustynię i w pustkowie,
4
a miasta twe zamienię w ruiny. Staniesz się
pustynią i wtedy poznasz, że Ja jestem Pan.
5
Bo nienawiść twoja jest
odwieczna i oddałaś Izraelitów pod miecz w czasie zagłady, w czasie ich
ostatecznej ruiny.
6
Dlatego – na moje życie! – wyrocznia Pana Boga: <Obrócę
cię w krew>, krew ma cię ścigać. Ponieważ nie nienawidziłaś krwi, krew ma
cię ścigać.
7
Górę Seir zamienię w pustynię i pustkowie i wygubię na niej
wszystko, co się tam rusza.
8
Pagórki twoje pokryję trupami, na twych
wyżynach, na twych dolinach, we wszystkich parowach padać będą pobici
mieczem.
9
Uczynię cię wieczną pustynią, miasta twoje staną się już nie
zamieszkane i poznacie, że Ja jestem Pan.
10
Ponieważ powiedziałaś: “Oba
ludy i oba kraje mają być moimi, wezmę je w posiadanie, chociażby tam był
Pan”,
11
dlatego – na moje życie! – wyrocznia Pana Boga – postąpię z tobą
według mego gniewu i mego oburzenia, tak jak ty postępowałaś w swojej
nienawiści względem nich. I objawię się tobie przez to, że cię osądzę.
12
I
wtedy poznasz, że Ja, Pan, usłyszałem wszystkie twoje zniewagi, jakie
wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: “Są one opustoszałe, są
one wydane nam na pastwę”.
13
Chełpiłyście się przeciwko Mnie swymi ustami i
zuchwałymi słowami przeciwko Mnie, Ja to słyszałem.
14
Tak mówi Pan Bóg: Ku
radości całej ziemi zamienię cię w pustynię.
15
Tak jak radowałaś się z
powodu tego, że dziedzictwo domu Izraela było spustoszone, tak też z tobą
uczynię. Pustynią się staniesz, góro Seir, i cały Edom wniwecz się obróci;
wtedy poznacie, że Ja jestem Pan.

Zostaw wpis