Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 36)

Błogosławieństwo dla gór Izraela

1
A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela i mów: Góry Izraela,
słuchajcie słowa Pańskiego!
2
Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ powiedział o was
nieprzyjaciel: “Hej, prastare wyżyny stały się naszą własnością”,
3
dlatego
prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ was splądrowano i zewsząd
czyniono na was zasadzki, tak że dostałyście się we władanie pozostałych
ludów i dostałyście się na języki oraz na obmowę ludzi,
4
dlatego, góry
izraelskie, słuchajcie słowa Pańskiego: Tak mówi Pan Bóg do gór i pagórków,
do parowów i dolin, do opustoszałych ruin i opuszczonych miast, które stały
się łupem i urągowiskiem pozostałych, wokół osiadłych ludów.
5
Dlatego mówi
Pan Bóg: Zaprawdę, z wielkim oburzeniem mówiłem przeciwko pozostałym ludom i
przeciwko całemu Edomowi, którzy zawładnęli moim krajem, żywiąc w sercu
radość i w duszy pogardę po to, by mieć go jako <własność i> łup.
6
Dlatego
prorokuj o kraju Izraela i mów do gór i pagórków, do parowów i dolin: Tak
mówi Pan Bóg: Oto mówiłem z zapalczywością i z oburzeniem, ponieważ musicie
znosić obelgi ze strony ludów,
7
dlatego tak mówi Pan Bóg: Podnoszę rękę [do
przysięgi]: Zaprawdę, ludy, które wokół was są, będą musiały znosić od was
obelgi.
8
Wy jednak, góry izraelskie, wypuszczać będziecie swoje gałęzie i
przynosić owoc memu ludowi izraelskiemu, albowiem wróci on niebawem.
9
Bo
oto przychodzę do was i zwracam się do was: będą was uprawiać i obsiewać.
10

Rozmnożę na was ludzi, cały dom Izraela i miasta będą zamieszkane, i ruiny
będą znowu odbudowane.
11
Rozmnożę na was ludzi i bydło: będą liczni i
płodni, sprawię, że będziecie zamieszkane tak, jak w waszej przeszłości, i
będę was darzył dobrodziejstwami więcej jeszcze niż przedtem, po to, byście
poznały, że Ja jestem Pan.
12
Sprowadzę znowu do was ludzi, mój lud
izraelski, a oni wami zawładną, wy zaś macie się stać ich własnością i już
nie pozbawiać ich dzieci.
13
Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ powiedziano tobie:
“Ty jesteś ludojadem i odbierasz potomstwo twemu ludowi”,
14
dlatego już
więcej nie będziesz pożerać ludzi i odbierać potomstwa twemu ludowi -
wyrocznia Pana Boga.
15
I w przyszłości nie będziesz już słuchać obelg ludów
ani będziesz znosić hańby narodów, i nie będziesz już odbierać potomstwa
twemu ludowi” – wyrocznia Pana Boga.

Wielka zapowiedź oczyszczenia Izraela

16
Pan skierował do mnie te słowa:
17
“Synu człowieczy, kiedy dom
Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i
swymi czynami: postępowanie ich wobec Mnie było jak nieczystość miesięczna
kobiety.
18
Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w
kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go splugawili.
19
I rozproszyłem
ich pomiędzy pogańskie ludy, i rozsypali się po krajach, osądziłem ich
według postępowania i czynów.
20
W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i
dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich:
“To jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju”.
21
Wtedy
zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród
ludów pogańskich, do których przybyli.
22
Dlatego mów do domu Izraela: Tak
mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego
imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których
przyszliście.
23
Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest
pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja
jestem Pan – wyrocznia Pana Boga – gdy okażę się Świętym względem was przed
ich oczami.
24
Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów
i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju,
25
pokropię was czystą wodą,
abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od
wszystkich waszych bożków.
26
I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do
waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.
27

Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i
przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.
28
Wtedy będziecie
mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja
będę waszym Bogiem.
29
Uwolnię was od wszelkiej nieczystości waszej i
przywołam [urodzaj] zboża, i pomnożę je, i żadnej klęski głodu już na was
nie ześlę.
30
Chcę pomnożyć owoce drzew i plony pól po to, byście nie
musieli już znosić hańby klęski głodu wśród ludów.
31
Wtedy wspominać
będziecie wasz sposób życia i wasze złe czyny. Będziecie czuli obrzydzenie
do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości.
32
Nie z
waszego powodu Ja to uczynię – wyrocznia Pana Boga. Zapamiętajcie to sobie
dobrze! Wstydźcie się i zarumieńcie z powodu waszego sposobu życia, domu
Izraela!

33
Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym oczyszczę was ze wszystkich win
waszych, zaludnię znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane,
34
a spustoszony
kraj znowu ma być uprawiany, zamiast odłogiem leżeć przed oczami każdego
przechodnia.
35
I będą mówić: “Ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden,
a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i
ludne”.
36
A narody pogańskie, które wokoło was pozostaną, poznają, że Ja,
Pan, to, co zburzone, znowu odbudowałem, a to, co opuszczone, znowu
zasadziłem. Ja, Pan, to powiedziałem i to wykonam.
37
Tak mówi Pan Bóg: I do
tego jeszcze to uczynię: dam się uprosić domowi Izraela i rozmnożę ich jak
trzodę ludzką.
38
Jak poświęcone owce, jak owce Jerozolimy za jej świetnych
dni, tak miasta wyludnione staną się pełne trzody ludzkiej, aby poznano, że
Ja jestem Pan”.

Zostaw wpis