Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 38)

Przeciwko Gogowi, królowi Magog

1
Pan skierował do mnie te słowa:
2
“Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi,
ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj
przeciwko niemu,
3
i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu,
wielki książę kraju Meszek i Tubal.
4
Zawrócę cię i włożę kółka w twoje
szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców,
wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami,
wszystkich uzbrojonych w miecze.
5
Są przy nich Persowie, Kuszyci,
Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm.
6
Gomer i całe jego wojsko,
mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy
są z tobą.
7
Zbrój się i bądź w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastępy, które
wokół ciebie się zebrały, będziecie na moje usługi.
8
Po wielu dniach
otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od
miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo
leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i
mieszkają oni wszyscy bezpiecznie.
9
Ty jednak zbliżysz się jak burza i
przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje
wojsko, i rozliczne narody z tobą.

10
Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i
poweźmiesz zły zamysł.
11
Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi,
pociągnę przeciwko ludziom spokojnym – gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie
ma murów, zasuw i bram -
12
by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na
ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z
krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w
środku ziemi.
13
Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego
przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy
zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i
dobytek, by nabrać wielkiego łupu?

14
Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg:
Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie,
wybierzesz się w drogę
15
i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej
północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp,
potężne wojsko?
16
I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak
chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie
do kraju mojego po to, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim
przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami.

17
Tak mówi Pan Bóg: Ty jesteś przecież tym, o którym w dawniejszych
czasach mówiłem przez moje sługi, proroków Izraela, którzy wtedy
przepowiadali, że sprowadzę cię na nich.
18
Ale w dniu, w którym przybędzie
Gog do kraju Izraela – wyrocznia Pana Boga – gniew mój we Mnie zapłonie.
19

I w uniesieniu moim, w ogniu mego gniewu, mówię to: Zaiste, w owym dniu
przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela.
20
Przede Mną będą
drżały ryby morskie i ptaki w powietrzu, zwierzęta polne i wszystko, co
pełza po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Góry się rozpękną,
skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię.
21
I powołam przeciwko
niemu wszelki strach – wyrocznia Pana Boga – miecz każdego zwróci się
przeciwko bratu.
22
I wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grad
[jakby] kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko,
i na rozliczne ludy, które są z nim.
23
Tak okażę się wielkim i świętym, tak
ukażę się oczom wielu narodów: wtedy poznają, że Ja jestem Pan.

Zostaw wpis