Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Ezechiela (Ez 4)

Zapowiedź oblężenia Jerozolimy

1
A ty, synu człowieczy, weź sobie tabliczkę glinianą, połóż ją przed sobą i
narysuj na niej miasto Jerozolimę.
2
Następnie przedstaw jego oblężenie,
zbuduj naprzeciw niego szaniec, usyp naprzeciw niego wał, uszykuj przeciwko
niemu obóz [nieprzyjacielski] i ustaw przeciwko niemu tarany dokoła.
3
Potem
weź sobie patelnię żelazną i uczyń z niej jakby mur żelazny pomiędzy sobą a
miastem i skieruj wzrok swój na nie, tak jakby było oblężone i jakbyś ty je
oblegał. To będzie znakiem dla domu Izraela.

4
Połóż się na lewym boku, a Ja złożę winę Izraelitów na ciebie. Przez
tyle dni będziesz znosił ich winę, przez ile będziesz na nim leżał.
5
Podaję
ci lata trwania ich winy w liczbie dni: przez trzysta dziewięćdziesiąt dni
będziesz znosił winę pokoleń izraelskich.
6
A kiedy je wypełnisz, położysz
się znów na prawym boku i będziesz znosił przewinienia pokolenia Judy przez
czterdzieści dni. Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok.
7

Następnie ku oblężonej Jerozolimie skierujesz wzrok i obnażone ramię, a
będziesz prorokował przeciwko niej.
8
Oto nakładam na ciebie powrozy i tak
długo nie obrócisz się z jednego boku na drugi, jak długo dni twego ucisku
nie zostaną wypełnione.

9
Weź sobie pszenicy i jęczmienia, bobu i soczewicy, prosa i orkiszu:
włóż je do tego samego naczynia i przygotuj sobie z tego chleb. Będziesz go
spożywał przez tyle dni, przez ile będziesz leżał na swym boku – przez
trzysta dziewięćdziesiąt dni.
10
Waga tego pokarmu, który będziesz spożywał,
wyniesie dwadzieścia syklów na dzień. Raz na dobę będziesz go spożywał.
11

Także wodę oszczędnie pić będziesz: wypijesz raz na dobę jedną szóstą hinu.

12
Będziesz go spożywał jak podpłomyk jęczmienny; upieczesz go przed ich
oczami na nawozie ludzkim”.
13
I dodał Pan: “Tak będą spożywać Izraelici
swój pokarm nieczysty między poganami, wśród których ich rozproszę”.
14
Na
to rzekłem: “Ach, Panie Boże, oto dusza moja nigdy się nie splamiła: od
dzieciństwa aż do tej pory nie spożywałem ani padliny, ani tego, co zostało
rozszarpane; żadne mięso nieczyste nie weszło do moich ust”.
15
A On rzekł
do mnie: “Patrz, zezwalam ci, byś upiekł sobie pokarm na nawozie wołowym
zamiast na ludzkim”.
16
Następnie rzekł do mnie: “Synu człowieczy, oto
złamię podporę chleba w Jerozolimie, tak że pełni zgryzoty będą jedli chleb
ściśle odważony i ze strachem będą pili wodę ściśle odmierzoną,
17
aby
cierpiąc niedostatek chleba i wody, jeden po drugim omdlewali i niszczeli w
swych grzechach.

Zostaw wpis