Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 12)

Odpowiedź Hioba: Mądrość i potęga Boga

Mam do was żal

1
Hiob na to odpowiedział:

2
“Prawda, jesteście potężni,
a z wami już mądrość zaginie…

3
I ja mam rozsądek jak wy,
<nie ustępuję wam w niczym>.
Komu te rzeczy nieznane?

4
Na drwiny się bliźnich narażam,
gdy proszę, by Bóg się odezwał.
Z czystego, prawego się śmieją.

5
“Wzgarda dla ginących” – myśli bezpieczny –
“popchnąć tego, komu nogi się chwieją”.

6
Spokojne namioty złoczyńców,
kto gniewa Boga, jest dufny;
za rękę go Bóg prowadzi.

Bóg jest mądry…

7
Zapytaj zwierząt – pouczą.
I ptaki w powietrzu powiedzą.

8
Zapytaj Podziemia, wyjaśni;
pouczą cię i ryby w morzu.

9
Któż by z nich tego nie wiedział,
że ręka Pana uczyniła wszystko:

10
w Jego ręku – tchnienie życia
i dusza każdego człowieka.

11
Czyż ucho nie bada mowy,
a smak nie kosztuje pokarmu?

12
[Więc tylko] u starców jest mądrość,
roztropność u wiekiem podeszłych?

…inaczej niż ludzie

13
On ma potęgę i rozum,
rozsądek znać w Jego planach.

14
Gdy On rozwali – któż odbuduje,
gdy zamknie, kto by otworzył?

15
Gdy wody wstrzyma – jest susza;
zwolni je – ziemię spustoszą.

16
U Niego zwycięstwo i siła,
ma w ręku błądzących i kłamców.

17
Radców przyda niemądrych,
a sędziów wyzuje z rozsądku.

18
Królów pozbawi ich władzy
i sznurem skrępuje ich biodra.

19
Kapłanów pośle nierozważnych,
powali największych mocarzy.

20
Głos uzdolnionym odbierze,
rozsądku pozbawi i starców,

21
pogardą okryje szlachetnych,
bo pas odepnie mocarzom.

22
Głębinom wydrze tajniki,
oświetli odwieczne ciemności,

23
narody pomnoży i zgubi,
jak dowódca ich prowadzi.

24
Rządcom ziem odbierze rozsądek,
po bezdrożach pozwoli im błądzić;

25
macają w ciemności bez światła,
chwieją się jak pijani.

Zostaw wpis