Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 23)

Odpowiedź Hioba: A przecież zło triumfuje

Odwołam się do Boga

1
Hiob na to odpowiedział i rzekł:

2
“I dziś ma skarga jest gorzka,
bo ręką swą ból mi zadaje.

3
Obym ja wiedział, gdzie można Go znaleźć,
jak dotrzeć do Jego stolicy?

4
Wszcząłbym przed Nim swą sprawę
i pełne dowodów miał usta.

5
Gdybym znał słowa obrony,
wiedział, co On mi odpowie…

6
Czy natrze na mnie gwałtownie?
Raczej zwróci na mnie uwagę.

7
Z Nim się prawuję niewinny.
Mój sędzia wypuści mnie wolno.

Gdzie Go szukać?

8
Pójdę na wschód: tam Go nie ma;
na zachód – nie mogę Go dostrzec.

9
Na lewo sieje zniszczenie – nie widzę,
na prawo się kryje – nie dojrzę.

On zna me postępowanie

10
Lecz On zna drogę, którą kroczę,
z prób wyjdę czysty jak złoto.

11
Moja noga kroczy w ślad za Nim,
nie zbaczam, idę Jego ścieżką;

12
nie gardzę nakazem warg Jego
i w sercu słowa ust Jego chowam.

Tai udrękę w sercu

13
Lecz On doświadcza, kto zmieni?
On postanowił, wykonał.

14
Plany wykonać potrafi.
Wiele ich tai w swym sercu.

To mnie przeraża

15
Więc drżę przed Jego obliczem,
ze strachem o Nim rozmyślam,

16
Bóg grozą przenika me serce,
Wszechmocny napełnia mnie lękiem.

17
Bodajbym w mroku zaginął,
ciemności miał przed oczami!

Zostaw wpis