Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 32)

MOWY ELIHU

Pierwsza mowa Elihu: Uzasadnienie wtrącenia się do rozmowy

1
I zaprzestali trzej mężowie odpowiadać Hiobowi, gdyż w oczach własnych był
on sprawiedliwy.
2
Wtedy wybuchnął gniewem Elihu, syn Barakeela, Buzyta, ze
szczepu Ram. Rozgniewał się na Hioba, że się uznaje za sprawiedliwego u
Boga.
3
Rozgniewał się i na trzech przyjaciół, że nie znaleźli odpowiedzi i
potępili Boga.
4
Odwlekał jednak Elihu rozmowę swą z Hiobem, ponieważ tamci
wiekiem byli od niego starsi.
5
Teraz Elihu zauważył, że trzej mężowie nie
wiedzą, co odpowiedzieć, i wybuchnął gniewem.

Wtrącam się, choć jestem młody

6
Zabrał głos Elihu, syn Barakeela, Buzyta, i rzekł:
“Co do lat jestem młody,
wy zaś jesteście już starzy:
stąd się przeląkłem, strwożyłem,
nie ujawniłem swej wiedzy.

7
Niech mówią lata – myślałem,
podeszły wiek jest rozumny.

Bóg wlewa mądrość

8
Ale to duch w człowieku,
to Wszechmocnego tchnienie go poucza.

9
Mądrość nie z wiekiem przychodzi,
a prawość nie tylko starcom jest znana.

10
Stąd mówię: Mnie posłuchajcie;
niechaj przedstawię swą wiedzę!

Bóg daje pouczenie

11
Czekałem na wasze mowy,
wasze dowody ważyłem;
gdyście szukali wyrazów,

12
zwracałem na was uwagę.
Nikt z was nie zwyciężył Hioba,
nikt mu już nie odpowiada.

13
Nie mówcie: “Znaleźliśmy mądrość”;
odeprze go Bóg, a nie człowiek.

14
Własną przygotowuję mowę
i nie tak, jak wy, mu odpowiem.

Mówię z konieczności

15
Zamilkli. Już więcej nie mówią:
[widocznie] słów zabrakło.

16
Czekałem. Nie odpowiadają.
Stoją. Nie wiedzą, co odrzec.

17
Niech ja z kolei coś powiem,
niech ja wyjawię swą wiedzę!

18
Gdyż słów jestem pełen,
od wnętrza duch mnie przymusza.

19
Me serce jak wino zamknięte,
rwie się jak nowe bukłaki.

20
Muszę powiedzieć dla ulgi.
Otworzę swe usta. Przemówię.

21
Nie trzymam niczyjej strony.
Nie będę schlebiał nikomu,

22
gdyż dusza moja nie cierpi pochlebstw,
wnet by mnie Stwórca usunął.

Zostaw wpis