Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Hioba (Hi 36)

Czwarta mowa Elihu: Sens cierpień Hioba

Elihu jest prawdomówny

1
Dodał jeszcze Elihu, i rzekł:

2
“Poczekaj chwilkę, wyjaśnię,
bo jeszcze [mam] słowa od Boga.

3
Daleko poniosę swą wiedzę,
by ukazać sprawiedliwość Stwórcy.

4
Naprawdę, nie mówię podstępnie,
prawdziwie jest mędrzec przed tobą.

Bóg jest sprawiedliwy

5
Oto Bóg nie odrzuca potężnych,
umysłów potężnych duchem,

6
ale ciemięzcy żyć nie dozwoli,
ubogim przyznaje słuszność,

7
nie spuszcza oka z uczciwych,
osadza ich na tronach z królami,
wywyższa ich po wsze czasy.

Cierpliwie nawraca

8
Gdy powrozami związani,
w kajdany nędzy zostaną zakuci,

9
wtedy im stawia przed oczy ich czyny,
by ciężkość przestępstw widzieli.

10
Otwiera im uszy na radę,
namawia: od zła niech odstąpią!

11
Gdy usłuchają z poddaniem,
dni płyną im w dobrobycie,
a lata mijają w szczęściu.

Opornych czeka kara dotkliwa

12
Niewierni muszą zginąć od dzidy,
wyginą z braku rozumu.

13
Ludzie zatwardziali gniew chowają,
związani nie chcą ratunku;

14
wyginą za dni młodości,
a życie ich godne pogardy.

15
Biednego On ratuje przez nędzę,
cierpieniem otwiera mu uszy.

Poddaj się Bogu!

16
I ciebie chce On wybawić z nieszczęść,
przed tobą jest dal, nie cieśnina,
i stół opływający tłuszczem.

17
Lecz ty osądzasz jak niewierny.
Dosięgną cię prawa i sądy.

18
Strzeż się, by cię nie zwiodła obfitość
i nie zmylił hojny okup.

19
Czy skłoni Mocarza twój krzyk bólu,
choćbyś wytężył swe siły?

20
Spróbuj nie wzdychać do nocy,
w której odchodzą najbliżsi.

21
Strzeż się, a zła unikaj!
Przez nie dosięgła cię nędza.

Hymn na cześć Boga

Majestat Boga

22
Wielki jest Bóg w swej wszechmocy,
któż takim mistrzem jak On?

23
Kto Jego drogę chce zganić?
Kto powie: “Źle uczyniłeś”?

24
Staraj się chwalić Jego dzieła,
gdy o nich się pieśni układa.

25
Ogląda je każdy z radością,
choć widzi je tylko z daleka.

26
Wielki jest Bóg, choć nieznany,
lat Jego nikt nie policzy.

Bóg daje deszcz

27
On krople wody podnosi
i mgłę na deszcz skrapla,

28
one płyną z nieba wysoko,
obficie spływają na ludzi.

Cel burzy

29
A kto pojmuje warstwę chmur
i huk [niebieskiego] namiotu?

30
On, Najwyższy, ogniem zieje
i zakrywa podstawy morza.

31
Tak utrzymuje ludzi
i żywność im daje obficie.

Opis burzy

32
Błyskawicą zbrojne ma ręce,
wskazuje jej cel oznaczony,

33
głos przeciw niemu wydaje:
zazdrosny gniew na nieprawość.

Zostaw wpis