Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Izajasza (Iz 18)

Proroctwo przeciw Kusz

1
Ach, kraju brzęczących skrzydeł,
leżących za rzekami Kusz,

2
wysyłasz posłów przez morze,
na łódkach papirusowych po wodzie!
“Idźcie, posłańcy pospieszni,
do ludności rosłej i o skórze brązowej,
do narodu co budzi trwogę, odkąd istnieje,
do ludności potężnej i zdobywczej,
której kraj przecinają rzeki”.

3
Wy wszyscy mieszkańcy świata,
wszyscy zaludniający ziemię,
patrzcie, jak na górach znak się podnosi!
Słuchajcie, jak się głos trąby rozlega!

4
Albowiem tak mi rzekł Pan:
“Z miejsca, gdzie jestem, patrzę niezmącony,
niby ciepło pogodne przy świetle słońca,
niby obłok rosisty w upalne żniwo”.

5
Bo przed winobraniem, gdy kwiaty opadną
i zawiązany owoc stanie się dojrzewającym gronem,
wtedy On obetnie gałązki winne nożycami,
a odrośle odciąwszy odrzuci.

6
Wszyscy razem pozostaną dla górskich ptaków drapieżnych
i dla dzikich zwierząt na ziemi.
Drapieżne ptaki na nich żerować będą latem,
a wszystka dzika zwierzyna na nich przezimuje.

7
Wówczas przyniesie ofiary dla Pana Zastępów naród rosły o brązowej skórze,
naród budzący postrach zawsze, odkąd istnieje, ludność potężna i zdobywcza,
której kraj przecinają rzeki, na miejsce [znane z] imienia Pana Zastępów, na
górę Syjon.

Zostaw wpis