Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Izajasza (Iz 20)

Klęska Aszdodu

1
W roku, w którym naczelny dowódca wysłany przez Sargona, króla
asyryjskiego, przybył pod Aszdod, przypuścił szturm do miasta i zdobył je,
2

w tym samym czasie Pan przemówił do Izajasza, syna Amosa, tymi słowami:
“Idź, rozwiąż wór z bioder twoich, zdejm też obuwie z nóg twoich!” Ten zaś
uczynił tak, chodząc nago i boso.
3
Wówczas Pan powiedział: “Jak sługa mój,
Izajasz, chodził nago i boso trzy lata, jako znak i dziwny symbol dotyczący
Egiptu i kraju Kusz,
4
tak król asyryjski uprowadzi jeńców z Egiptu i
wygnańców z Kusz, młodych i starych, nagich i bosych, i z obnażonymi
pośladkami – na hańbę Egiptu”.

5
Zalękną się i zarumienią z powodu kraju Kusz, ich nadziei, i z powodu
Egiptu, ich chluby.
6
I powiedzą w ów dzień mieszkańcy tego wybrzeża: “Oto,
co się stało z tym, w którym położyliśmy nadzieję i do którego uciekaliśmy
się o pomoc, ażeby nas wyrwał od króla asyryjskiego! A teraz jak się ocalimy
my sami?”

Zostaw wpis