Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Izajasza (Iz 21)

Zapowiedź upadku Babilonu

1
Wyrok na pustynię nadmorską.
Jak huragany przelatujące nad Negebem,
tak on przychodzi z pustyni,
z okolicy strasznej.

2
Widzenie przytłaczające zwiastowano mi:
Rozbójnik rabuje,
niszczyciel niszczy.
“Elamie, wychodź!
Medio, oblegaj!
Wszystkim jękom
kres położę”.

3
Dlatego dreszcz przeniknął me biodra,
chwyciły mnie skurcze bolesne
jak bóle rodzącej;
zbyt jestem udręczony, by słyszeć,
nazbyt przerażony, aby widzieć.

4
Serce moje w obłędzie,
przejęła mię groza;
zmrok przeze mnie upragniony
zmienił mi się na postrach.

5
Zastawiają stół,
nakrywają obrusem,
jedzą, piją…
“Wstańcie, książęta!
Namaśćcie tarcze!”

6
Bo tak powiedział do mnie Pan:
“Idź, postaw wartownika,
iżby doniósł, co zobaczy.

7
Gdy ujrzy poczet jazdy,
jeźdźców na koniach parami,
jeźdźców na osłach,
jeźdźców na wielbłądach,
niech patrzy uważnie,
z wielką uwagą!”

8
I zawołał strażnik:
“Na wieży strażniczej, o Panie,
stoję ciągle we dnie,
na placówce mej warty
co noc jestem na nogach”.

9
A oto przybywają jezdni,
jeźdźcy na koniach parami.
Odezwał się jeden i rzekł:
“Upadł Babilon, upadł,
i wszystkie posągi jego bożków
strzaskane na ziemi!”

10
O mój ty [ludu] wymłócony
i wytłuczony na klepisku!
Co usłyszałem od Pana Zastępów,
Boga Izraelowego, to ci oznajmiłem.

Odpowiedź dla Edomitów

11
Wyrok na Edom.
Ktoś krzyczy do mnie z Seiru:
“Stróżu, która to godzina nocy?
Stróżu, która to godzina nocy?”

12
Stróż odrzekł:
“Przychodzi ranek, a także noc.
Jeśli chcecie pytać, pytajcie,
nawróćcie się, przyjdźcie!”

Wyrok na Arabię

13
Wyrok na Arabię.
Którzy w zaroślach na stepie nocujecie,
wy, gromady Dedanitów,

14
wynieście wodę naprzeciw spragnionych!
Mieszkańcy kraju Tema,
z chlebem waszym wyjdźcie
na spotkanie uchodźców!

15
Bo przed rzezią uciekli,
przed mieczem dobytym,
przed łukiem napiętym,
przed wirem walki.

16
Albowiem tak powiedział Pan do mnie: “Jeszcze jeden rok taki, jak rok
najemnika, a skończy się cała chluba Kedaru.
17
Ostatek też z pocztu
łuczników, dzielnych synów Kedaru, będzie bardzo nieliczny; tak Pan, Bóg
Izraela, powiedział”.

Zostaw wpis