Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Izajasza (Iz 30)

Przeciw przymierzu z Egiptem

1
Biada synom zbuntowanym! – wyrocznia Pana.
Wykonują zamiary, ale nie moje,
i wiążą się układami, lecz nie z mego natchnienia,
tak że dodają grzech do grzechu.

2
Udają się w podróż do Egiptu
bez zasięgnięcia zdania ust moich,
aby się uciec pod opiekę faraona
i by się schronić w cieniu Egiptu.

3
Lecz opieka faraona będzie dla was zawstydzeniem,
a pohańbieniem ucieczka w cień Egiptu.

4
Bo jego książęta byli w Soan
i jego posłowie doszli do Chanes.

5
Wszyscy zawiodą się na narodzie,
co będzie nieużyteczny dla nich:
ani ku pomocy, ani na pożytek,
tylko na wstyd, a nawet na hańbę.

Ponowna wypowiedź przeciw poselstwu do Egiptu

6
Wyrok na zwierzęta Negebu.
Poprzez ziemię utrapienia i ucisku,
lwicy i lwa ryczącego,
żmii i latającego smoka,
przenoszą swe bogactwa na grzbiecie osłów
i swe skarby na garbie wielbłądów
do narodu nieużytecznego.

7
Egipt bezskutecznie i na próżno obiecuje pomoc,
dlatego nazywam go tak:
“Rahab-bezczynny”.

Testament duchowy Izajasza

8
Teraz pójdź, wypisz to na tabliczce, przy nich,
i opisz to w księdze,
żeby służyło na przyszłe czasy
jako wieczyste świadectwo:

9
Że jest to naród buntowniczy,
synowie kłamliwi,
synowie, którzy nie chcą słuchać
Prawa Pańskiego,

10
którzy mówią do jasnowidzów:
“Nie miejcie widzeń!”
i do proroków: “Nie prorokujcie nam nagiej prawdy!
Mówcie nam pochlebstwa,
prorokujcie złudzenia!

11
Ustąpcie z drogi, zboczcie ze ścieżki,
oddalcie sprzed nas Świętego Izraela!”

12
Dlatego tak mówi Święty Izraela:
“Ponieważ odrzuciliście tę przestrogę,
a położyliście ufność w krzywdzie i zdradzie
i na nich się oparli,

13
dlatego występek ten stanie się dla was
jakby szczeliną zwiastujących upadek,
sprawiającą wygięcie na wysokim murze,
którego zawalenie się następuje nagle w jednej chwili.

14
Zawalenie to jest jak stłuczenie dzbana garncarza,
rozbitego tak bezwzględnie,
że w jego szczątkach nie da się znaleźć
skorupy do zgarnięcia węgli z ogniska,
do zaczerpnięcia wody ze zbiornika”.

15
Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela:
“W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie,
w ciszy i ufności leży wasza siła.
Ale wyście tego nie chcieli!

16
Owszem, powiedzieliście: “Nie, bo na koniach uciekniemy!”
– Dobrze, uciekniecie! –
“I na szybkich [wozach] pomkniemy!” –
Dobrze, szybcy będą ci, którzy pogonią za wami!

17
Tysiąc [ucieknie] przed groźbą jednego,
przed groźbą pięciu uciekniecie,
aż zostanie z was tak mało,
jak żerdź na szczycie góry
i jak znak na pagórku”.

18
Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę,
i dlatego stoi, by się zlitować nad wami,
bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem.
Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają!

Przyszły dobrobyt

19
Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz
gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie
usłyszy, odpowie ci.
20
Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia,
twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego
Mistrza.
21
Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: “To jest
droga, idźcie nią!”, gdybyś zboczył na prawo lub na lewo.
22
Wtedy za
nieczyste uznasz srebrne obicia twych bożków i złote odzienia twych posągów.
Wyrzucisz je jak brudną szmatę. Powiesz im: “Precz!”
23
On użyczy deszczu na
twoje zboże, którym obsiejesz rolę, a chleb z urodzajów gleby będzie
soczysty i pożywny. Twoja trzoda będzie się pasła w owym czasie na
rozległych łąkach.
24
Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze
przyprawioną, która została przewiana opałką i siedlaczką.
25
Przyjdzie do
tego, iż po wszystkich wysokich górach i po wszystkich wzniesionych
pagórkach znajdą się strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy
upadną warownie.
26
Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a
światło słońca stanie się siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni – w dniu,
gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach.

Kara na Asyrię

27
Oto imię Pana przychodzi z daleka,
gniew Jego rozgorzał,
przygniatający Jego ciężar;
Jego wargi pełne są wzburzenia,
Jego język jak pożerający ogień.

28
Tchnienie Jego jak potok wezbrany,
którego nurt dosięga szyi.
Przybywa przesiać narody sitem zniszczenia
i włożyć między szczęki ludów wędzidło zwodnicze.

29
Pieśni mieć będziecie,
jak przy obchodzie nocnej uroczystości,
i radość serca jak u tego, co idzie przy dźwiękach fletu,
zdążając na górę Pańską, ku Skale Izraela.

30
Pan da słyszeć swój głos potężny,
okaże, jak ramię swe spuszcza
w wybuchu gniewu, wśród płomieni pożerającego ognia,
wśród piorunów, ulewy i ciężkiego gradu.

31
Bo od głosu Pana przerazi się Aszszur,
rózgą będzie wysmagany.

32
Każde uderzenie kija będzie dla niego karą,
którą Pan spuści na niego
przy wtórze bębnów i cytr,
i walczyć On z nim będzie w zaciekłych bitwach.

33
Bo dawno przygotowano Tofet,
ono jest także dla króla gotowe,
zostało pogłębione, rozszerzone;
stos węgli i drwa w nim obfitują.
Tchnienie Pana niby potok siarki je rozpali.

Zostaw wpis