Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 11)

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU

Złamanie przymierza

1
Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi:
2
“Słuchajcie słów tego przymierza
i mówcie do mężów Judy oraz do mieszkańców Jerozolimy.
3
Powiesz im: To mówi
Pan, Bóg Izraela: Przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza,

4
jakie dałem przodkom waszym, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, z pieca do
topienia żelaza, mówiąc: Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego,
co wam rozkazałem! Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem,
5
abym
mógł wypełnić przysięgę złożoną przodkom waszym, że dam im ziemię opływającą
w mleko i miód, jak ją dzisiaj macie”. A ja odpowiedziałem: “Niech się tak
stanie, Panie!”
6
I rzekł Pan do mnie: “Ogłoś wszystkie te słowa w miastach
judzkich i na ulicach Jerozolimy. Słuchajcie słów tego przymierza i
wypełniajcie je!
7
Albowiem usilnie pouczałem waszych przodków od dnia, gdy
wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego, bezustannie
napominając: Słuchajcie głosu mojego!
8
Oni jednak nie usłuchali ani nie
nakłonili swego ucha. Każdy postępował według zatwardziałości swego
przewrotnego serca. Wypełniłem więc na nich wszystkie słowa tego przymierza,
jakie nakazałem im zachować, a którego oni nie zachowali”.
9
I rzekł Pan do
mnie: “Powstał spisek między mężami Judy i mieszkańcami Jerozolimy. 10
Powrócili do grzechów swoich dawnych przodków, którzy wzbraniali się słuchać
moich słów. Poszli i oni za obcymi bogami, by im służyć: Dom Izraela i dom
Judy złamały moje przymierze, które zawarłem z ich przodkami”.

Kara

11
Dlatego tak mówi Pan: “Oto sprowadzę na nich nieszczęście, którego
nie będą mogli uniknąć; będą do Mnie wołali, ale ich nie wysłucham.
12
Mogą
pójść miasta judzkie i mieszkańcy Jerozolimy, by wzywać bogów, którym palili
kadzidło; wcale ich jednak nie wysłuchają w czasie ich nieszczęścia.
13
Bo
ile masz miast, tyle też bogów, Judo! Ile ma ulic Jerozolima, tyle
wznieśliście ołtarzy Hańbie, ołtarzy kadzielnych dla Baala.
14
Ty zaś nie
wstawiaj się za tym narodem i nie zanoś za niego błagalnych modłów, bo ich
nie wysłucham, gdy będą do Mnie wołać w czasie nieszczęścia.

15
Czego chce oblubienica moja w mym domu?
Wypełniłaś swój plan przewrotny.
Czy modlitwy i mięso ofiarne mogą odwrócić
od ciebie twoje nieszczęście,
tak że się kiedyś uradujesz?

16
“Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym pięknymi owocami” nazwał cię Pan.

Na głos wielkiego szumu rozpalił się nad nim płomień
i spłonęły jego gałęzie.

17
Pan Zastępów, który cię zasadził, zawyrokował o twoim nieszczęściu na
skutek przestępstwa domu Izraela i domu Judy; popełnili je na własną szkodę,
drażniąc Mnie przez ofiarowanie kadzidła Baalowi”.

Knowanie przeciw Jeremiaszowi

18
Pan mnie pouczył i dowiedziałem się;
wtedy przejrzałem ich postępki.

19
Ja zaś jak potulny baranek,
którego prowadzą na zabicie,
nie wiedziałem,
że powzięli przeciw mnie zgubne plany:
“Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą,
zgładźmy go z ziemi żyjących,
a jego imienia niech już nikt nie wspomina!”

20
Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią,
bada nerki i serce.
Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi,
albowiem Tobie powierzam moją sprawę.

21
Dlatego to mówi Pan przeciw mężom z Anatot, którzy nastają na twoje
życie, mówiąc: “Nie będziesz prorokował w imię Pana, byś nie zginął z naszej
ręki.
22
<Dlatego to mówi Pan Zastępów:> Oto ich ukarzę. Młodzieńcy ich
poniosą śmierć od miecza, synowie ich i córki umrą z głodu.
23
Nikt z nich
nie pozostanie, bo sprowadzę klęskę na mężów z Anatot w roku ich
nawiedzenia”.

Zostaw wpis