Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 16)

Życie Jeremiasza symbolem prorockim

1
Pan skierował do mnie następujące słowo:

2
“Nie weźmiesz sobie żony i nie będziesz miał na tym miejscu ani synów,
ani córek.
3
To bowiem mówi Pan o synach i o córkach, które się narodzą na
tym miejscu, i o matkach, które je porodzą, i o ojcach, którzy im będą dawać
życie w tym kraju:
4
Pomrą od różnych śmiertelnych chorób, nie będą
opłakiwani ani pochowani; będą służyć za nawóz na polu. Wyginą od miecza i
głodu, a zwłoki ich staną się żerem ptaków powietrznych i lądowych zwierząt.

5
Bo to mówi Pan: Nie wchodź do domu żałoby, nie chodź opłakiwać i żałować
ich, bo zawiesiłem swoją przychylność dla tego narodu – wyrocznia Pana -
cofnąłem łaskę i miłosierdzie.
6
Pomrą wielcy i mali w tym kraju, nie będą
pogrzebani i nikt nie będzie ich opłakiwał, nikt nie uczyni za nich na sobie
nacięć ani się ostrzyże.
7
Nikt nie będzie łamał chleba dla okrytego
żałobą, by go pocieszyć po zmarłym, ani też nie dadzą mu do picia kielicha
pocieszenia po jego ojcu i matce.

8
Nie wchodź też do domu, gdzie się odbywa uczta, by zasiąść z nimi do
jedzenia i picia.
9
Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto sprawię, że
ustanie na tym miejscu, na waszych oczach i w waszych dniach głos wesela,
głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy.

Pobudki wyroku Bożego

10
A gdy ogłosisz temu ludowi wszystkie te słowa, powiedzą ci: “Dlaczego
Pan zapowiedział przeciw nam te wszystkie wielkie nieszczęścia? Na czym
polega nasz występek i nasz grzech, który popełniliśmy przeciw Panu, naszemu
Bogu?”
11
Wtedy powiesz im: “Na tym, że przodkowie wasi opuścili Mnie -
wyrocznia Pana – i poszli za obcymi bóstwami, służyli im i oddawali cześć, a
ode Mnie odeszli i nie zachowywali mojego Prawa.
12
Wy zaś postępowaliście
gorzej niż wasi przodkowie. Oto każdy z was idzie za popędem swego
przewrotnego serca, odmawiając Mi posłuszeństwa.
13
Wyrzucę was więc z tego
kraju do ziemi, której nie znacie wy ani przodkowie wasi. Tam możecie służyć
obcym bogom dniem i nocą, gdyż nie mam dla was przebaczenia”.

Zapowiedź powrotu

14
Dlatego oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy nie będą już mówić:
“Na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej”,
15

lecz raczej “na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi
północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył”. I sprowadzę ich
znów do ziemi, którą dałem ich przodkom.

Zesłanie

16
Oto posyłam po wielu rybaków – wyrocznia Pana – by ich wyłowili, a
następnie poślę wielu myśliwych, by polowali na nich na wszystkich górach i
na wszystkich pagórkach, i we wszystkich rozpadlinach skalnych.
17
Albowiem
oczy moje patrzą na wszystkie ich drogi; nie mogą się skryć przede Mną i nie
może się ukryć ich nieprawość przed moimi oczami.
18
Odpłacę im przede
wszystkim w dwójnasób za nieprawość i ich grzech, za to, że zbezcześcili
moją ziemię trupami swoich bałwanów i napełnili swoimi obrzydliwościami moje
dziedzictwo”.

Zapowiedź nawrócenia narodów

19
Pan moją siłą, moją twierdzą,
moją ucieczką w dniu ucisku.
Do Ciebie przyjdą narody
z krańców ziemi i powiedzą:
“Przodkowie nasi odziedziczyli tylko kłamstwo –
nicość pozbawioną jakiejkolwiek mocy”.

20
Czy może człowiek uczynić sobie bogów?
To przecież wcale nie są bogowie!

21
“Dlatego też pokażę im,
tym razem dam im poznać
moją rękę i moją siłę;
i zrozumieją, że moje imię – Jahwe!”

Zostaw wpis