Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 3)

Czy Izrael-Odstępca może powrócić?

1
Jeżeli mąż porzuci swą żonę,
a ona odejdzie od niego
i poślubi innego męża,
czy może on jeszcze do niej wrócić?
Czy ta ziemia
nie została całkowicie zbezczeszczona?
A ty, coś z wielu przyjaciółmi cudzołożyła,
masz wrócić do Mnie? – wyrocznia Pana.

2
Podnieś oczy na pagórki i patrz:
gdzie jest miejsce, na którym nie dopuszczałaś się nierządu?
Na drogach siadywałaś, [czekając] na nich,
jak Arab na pustyni,
i zbezcześciłaś ziemię
swym nierządem i swą przewrotnością.

3
Ustały zimowe ulewy
i deszcze wiosenne nie spadły;
mimo to miałaś nadal czoło niewiasty cudzołożnej –
nie chciałaś się zawstydzić.

4
Czy nawet wtedy nie wołałaś do Mnie: “Mój Ojcze!
Tyś przyjacielem mojej młodości!

5
Czy będziesz się gniewał na wieki
albo na zawsze żywił urazę?”
Tak mówiłaś,
a popełniałaś przewrotności i udawało się tobie”.

Izrael i Juda

6
Rzekł do mnie Pan za dni króla Jozjasza: “Czy widziałeś, co zrobił
Izrael-Odstępca? Chodził na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i
uprawiał tam nierząd.
7
Pomyślałem: Po tym wszystkim, co uczynił, powróci on
do Mnie; ale nie powrócił. I zobaczyła to niegodziwa siostra jego, Juda.
8

Zobaczyła, że za wszystkie czyny nierządne, jakie popełnił Izrael-Odstępca,
odrzuciłem go, dając mu list rozwodowy. Lecz nie zatrwożyła się niegodziwa
siostra jego; poszła także i ona cudzołożyć.
9
Przez lekkomyślność swoją
stała się cudzołożnicą i zbezcześciła ziemię, dopuszczając się nierządu z
kamieniem i drzewem.
10
Także z tego wszystkiego nie nawróciła się do Mnie
niegodziwa siostra jego, Juda, całym sercem, lecz pozornie – wyrocznia
Pana”.

11
Wtedy Pan powiedział do mnie:
“Izrael-Odstępca okazał się sprawiedliwszy
niż niegodziwy Juda.

Wezwanie do powrotu i obietnica zbawienia

12
Idź i głoś następujące słowa ku północy:
Wróć, Izraelu-Odstępco – wyrocznia Pana.
Nie okażę wam oblicza surowego,
bo miłosierny jestem – wyrocznia Pana –
nie będę pałał gniewem na wieki.

13
Tylko uznaj swoją winę,
że zbuntowałaś się przeciw Panu, Bogu swemu,
i włóczyłaś się po wszystkich drogach [ku obcym] –
pod każdym zielonym dębem,
a głosu mojego nie słuchałaś – wyrocznia Pana.

14
Wróćcie, synowie wiarołomni – wyrocznia Pana – bo jestem Panem waszym i
przyjmę was, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by
zaprowadzić na Syjon.
15
I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli
rozsądnie i roztropnie.
16
A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo
na ziemi w tamtych dniach – wyrocznia Pana – nikt nie będzie już mówił:
“Arka Przymierza Pańskiego!” Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej
wspominał, odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej.
17
W tamtych
czasach Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej
wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według
zatwardziałości swych przewrotnych serc.
18
W owych dniach pójdzie dom Judy
do domu Izraela i przyjdą zgodnie z kraju północnego do ziemi, którą dałem
na dziedzictwo waszym przodkom.

Wiarołomny naród

19
Ja zaś powiedziałem sobie: Jakże chciałbym cię zaliczyć do synów
i dać ci przepiękną ziemię,
najwspanialszą pośród posiadłości narodów!
Myślałem: będziesz Mnie nazywał: “Mój Ojcze!”
i nie odwrócisz się ode Mnie.

20
Ale jak niewiasta nie dotrzymuje wiary swemu oblubieńcowi,
tak nie dotrzymaliście Mi wiary wy, domu Izraela – wyrocznia Pana”.

Wezwanie pokutne

21
“Posłuchaj, na wyżynach daje się słyszeć
pełen błagania lament synów Izraela,
iż skazili przewrotnością swe postępowanie,
zapomnieli o Panu, Bogu swoim.

22
Powróćcie, zbuntowani synowie,
uleczę wasze odstępstwa.
“Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie,
bo jesteś Panem, Bogiem naszym.

23
Rzeczywiście, zwodnicze są wyżyny
i tumult na górach.
Rzeczywiście, w Panu, Bogu naszym,
jest zbawienie Izraela.

24
Baal pochłaniał od zarania naszej młodości
owoc pracy naszych przodków,
ich drobną trzodę i bydło,
ich synów i córki.

25
Leżeć musimy w hańbie
i wstyd nas okrywa,
bo zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego,
my i przodkowie nasi,
począwszy od młodości aż do dziś;
nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego”".

Zostaw wpis