Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 38)

Jeremiasz w cysternie

1
Szefatiasz, syn Matana, Godoliasz, syn Paszchura, Jukal, syn Szelemiasza,
i Paszchur, syn Malkiasza, usłyszeli słowa, które Jeremiasz mówił do całego
ludu:
2
“To mówi Pan: Kto pozostanie w tym mieście, umrze od miecza, głodu i
zarazy; kto zaś przejdzie do Chaldejczyków, pozostanie przy życiu. Jako
zdobycz będzie miał swoje własne życie i utrzyma je.
3
To mówi Pan: Miasto
to zostanie nieuchronnie wydane w ręce wojska króla babilońskiego, który je
zdobędzie”.
4
Przywódcy więc powiedzieli do króla: “Niech umrze ten
człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym
mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten
nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia”.
5
Król
Sedecjasz odrzekł: “Oto jest w waszych rękach!” Nie mógł bowiem król nic
uczynić przeciw nim.
6
Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na
linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na
dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się
więc Jeremiasz w błocie.

Interwencja Ebedmeleka na rzecz Jeremiasza

7
Skoro usłyszał Kuszyta Ebedmelek, jeden z dworzan domu królewskiego,
że wrzucono Jeremiasza do cysterny – król przebywał właśnie w Bramie
Beniamina -
8
wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla:
9
“Panie mój,
królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i
wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że
nie ma już chleba w mieście”.
10
Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: “Weź
sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim
umrze”.
11
Ebedmelek zabrał ludzi z sobą, poszedł do domu królewskiego, do
szatni zapasowej, wziął stamtąd podartą odzież oraz znoszone szaty i
spuścił je na linach Jeremiaszowi do cysterny.
12
I rzekł Ebedmelek do
Jeremiasza: “Podłóżże sobie podartą odzież i znoszone szaty pod pachy swoich
ramion, pod liny!” Jeremiasz uczynił to.
13
Wydobyli więc Jeremiasza na
linach i wyciągnęli z cysterny; i przebywał Jeremiasz w wartowni na
dziedzińcu.

Ostatnie spotkanie Jeremiasza z Sedecjaszem

14
Król Sedecjasz posłał, by przyprowadzono proroka Jeremiasza do niego,
przy trzecim wejściu do domu Pańskiego. Król powiedział do Jeremiasza:
“Zapytam cię o jedną rzecz; nie ukrywaj nic przede mną!”
15
I rzekł
Jeremiasz do Sedecjasza: “Jeżeli ci powiem, każesz mnie z pewnością zabić,
jeśli zaś dam tobie radę, nie usłuchasz mnie”.
16
Przysiągł więc król
Sedecjasz potajemnie Jeremiaszowi tymi słowami: “Na życie Pana, który nam
dał to życie, nie każę cię zabić ani nie wydam cię w ręce ludzi nastających
na twe życie!”
17
Jeremiasz powiedział wtedy do Sedecjasza: “To mówi Pan,
Bóg Zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli dobrowolnie wyjdziesz do dowódców króla
babilońskiego, uratujesz swoje życie, a miasto to nie ulegnie pożodze ognia;
ty zaś będziesz żył wraz ze swą rodziną.
18
Jeżeli zaś nie wyjdziesz do
dowódców króla babilońskiego, miasto to dostanie się w ręce Chaldejczyków,
którzy spalą je ogniem; ty zaś nie ujdziesz ich ręki”.
19
Król Sedecjasz
powiedział do Jeremiasza: “Obawiam się mieszkańców Judy, którzy przeszli do
Chaldejczyków, by czasem mnie nie wydano w ich ręce i by mnie nie
wyszydzili”.
20
Jeremiasz jednak odrzekł: “Nie wydadzą. Posłuchaj, proszę,
głosu Pana w sprawie, o której ci mówiłem, a wyjdzie ci to na dobre i
pozostaniesz przy życiu.
21
Jeżeli zaś odmówisz poddania się, taką scenę
pokazał mi Pan:
22
Oto wszystkie kobiety, jakie pozostały w domu królewskim,
prowadzone do dowódców króla babilońskiego, wołają:

“Zwiedli cię i otumanili
twoi dobrzy przyjaciele.
Nogi twoje ugrzęzły w błocie,
oni zaś uciekli”.

23
Wszystkie twoje żony i twoi synowie zostaną zaprowadzeni do
Chaldejczyków, a i ty nie ujdziesz ich rąk. Pochwyci cię bowiem król
babiloński, a miasto to zostanie spalone ogniem”.
24
Sedecjasz zaś rzekł do
Jeremiasza: “Niech nikt nie wie o tej rozmowie, a nie umrzesz.
25
Gdy
usłyszą przywódcy, że rozmawiałem z tobą, przyjdą do ciebie i rzekną:
“Powiedz nam, proszę, co mówiłeś do króla? Nic nie ukrywaj przed nami, bo
inaczej zabijemy cię! A co mówił król?”
26
Wtedy powiesz im: “Przedłożyłem
królowi swą prośbę, żeby mnie znów nie posłał do domu Jonatana, abym tam nie
umarł”".
27
Rzeczywiście przyszli do Jeremiasza wszyscy przywódcy, by go
wypytywać. Odpowiedział im zatem ściśle według polecenia króla, tak że
pozostawili go w spokoju; nie rozeszła się bowiem ta sprawa.
28a
Jeremiasz przebywał nadal w wartowni aż do dnia zdobycia Jerozolimy.

28b
Gdy Jerozolima została zdobyta…

Zostaw wpis