Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 42)

Ucieczka niedobitków judzkich do Egiptu

1
Wszyscy dowódcy wojskowi wraz z Jochananem, synem Kareacha, i Jezaniaszem,
synem Hoszajasza, oraz cały lud od małego do wielkiego przyszli
2
i
powiedzieli do proroka Jeremiasza: “Niech nasza prośba znajdzie posłuch u
ciebie! Módl się za nami do twojego Pana Boga, za całą tę resztę – bo
pozostało nas niewielu z wielkiej liczby, jak to nas sam widzisz -
3
aby
twój Pan Bóg wskazał nam drogę, którą mamy pójść, i co mamy czynić”.
4

Prorok Jeremiasz odpowiedział im: “Dobrze! Będę się modlił do waszego Pana
Boga, zgodnie z waszym życzeniem. Każde słowo, jakie mi Pan powie o was,
oznajmię wam, nie tając przed wami niczego”.
5
Oni zaś rzekli do Jeremiasza:
“Bóg nam świadkiem wiernym i prawdomównym, że postąpimy we wszystkim według
tego, co Pan, twój Bóg, objawi dla nas.
6
Czy będzie to dobre, czy złe,
usłuchamy głosu naszego Pana Boga, do którego cię posyłamy, aby się nam
dobrze powodziło, gdyż posłuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego”.

7
Po upływie dziesięciu dni Pan skierował do Jeremiasza słowo.
8
Zwołał
więc [Jeremiasz] Jochanana, syna Kareacha, wszystkich dowódców wojskowych,
którzy mu towarzyszyli, oraz cały lud, od małego do wielkiego
9
i powiedział
do nich: “To mówi Pan, Bóg Izraela, do którego mnie posłaliście, by
przedstawił Mu waszą prośbę.
10
Jeżeli będziecie nadal mieszkać w tym kraju,
wzmocnię was, a nie zniszczę, zasadzę was, a nie wyrwę; ogarnął Mnie bowiem
żal nad nieszczęściem, jakie wam uczyniłem.
11
Nie obawiajcie się króla
babilońskiego, przed którym drżycie. Nie bójcie się go – wyrocznia Pana – bo
Ja jestem z wami, by was ocalić i uwolnić z jego ręki.
12
Okażę wam
miłosierdzie, tak że się zlituje nad wami i pozwoli wam zamieszkać w waszej
ziemi.
13
Jeżeli zaś postanowicie, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga:
“Nie chcemy przebywać w tym kraju”
14
i powiecie: “Nie! Raczej chcemy udać
się do ziemi egipskiej, gdzie nie będziemy oglądać ani wojny, ani słyszeć
głosu trąby, ani łaknąć chleba. Tam chcemy zamieszkać”,
15
to wtedy
posłuchajcie słowa Pańskiego, reszto Judy. To mówi Pan Zastępów, Bóg
Izraela: Jeżeli powzięliście zdecydowane postanowienie, by udać się do
Egiptu i pójdziecie, by się tam osiedlić,
16
dosięgnie was tam, w ziemi
egipskiej, miecz, którego się obawiacie, oraz głód, którego się lękacie,
będzie szedł za wami nieodłącznie w Egipcie; tam też pomrzecie.
17
Wszyscy
zaś ludzie, którzy decydują się pójść do Egiptu, by się tam osiedlić, umrą
od miecza, głodu i zarazy. Żaden z nich nie ujdzie i nie uniknie
nieszczęścia, jakie zamierzam na nich sprowadzić.
18
To bowiem mówi Pan
Zastępów, Bóg Izraela: Tak jak się rozpętał mój gniew i oburzenie na
mieszkańców Jerozolimy, tak się rozpęta mój gniew przeciw wam, którzy
chcecie się udać do Egiptu. Staniecie się przedmiotem złorzeczenia, zgrozy,
przekleństwa i obelgi, a miejsca tego już więcej nie ujrzycie.
19
Pan
powiedział do was, reszto Judy: “Nie pójdziecie do Egiptu”. Wiedzcie dobrze,
że ostrzegałem was dzisiaj.
20
Naprawdę narażaliście lekkomyślnie życie, gdy
wysłaliście mnie do Pana, Boga waszego, zlecając: “Módl się za nami do
naszego Pana Boga i oznajmij nam wszystko, co powie Pan, nasz Bóg, a
wykonamy to”.
21
Oznajmiłem wam więc dzisiaj, lecz nie chcecie słuchać głosu
Pana, Boga waszego, o tym wszystkim, z czym mnie posłał do was.
22
Teraz zaś
wiedzcie dobrze, że pomrzecie od miecza, głodu i zarazy w miejscu, do
którego chcecie się udać, by tam osiąść”.

Zostaw wpis