Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jeremiasza (Jr 45)

Proroctwo dla Barucha

1
Słowo, jakie prorok Jeremiasz oznajmił Baruchowi, synowi Neriasza, gdy
spisał on w księdze tamte słowa pod dyktando Jeremiasza w czwartym roku
[panowania] króla judzkiego Jojakima, syna Jozjasza.
2
“To mówi Pan, Bóg
Izraela, do ciebie, Baruchu:
3
Mówisz: “Biada mi! Pan bowiem dodaje zgryzotę
do mego bólu. Słabnę od wzdychania, nie znajduję wytchnienia”.
4
Powiesz mu
tak: To mówi Pan: Oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam.
5

Ty zaś chcesz szukać wielkich rzeczy dla siebie? Nie szukaj! Sprowadzę
bowiem nieszczęście na wszelkie ciało – wyrocznia Pana – lecz tobie dam
twoje życie jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”.

Zostaw wpis