Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jonasza (Jon 1)

Posłannictwo, bunt i kara

1
Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa:
2
“Wstań, idź do
Niniwy – wielkiego miasta – i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła
przed moje oblicze”.
3
A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem.
Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i
wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana.

4
Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr, i powstała wielka burza na
morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie.
5
Przerazili się więc żeglarze i
każdy wołał do swego bóstwa; rzucili w morze ładunek, który był na okręcie,
by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się
i twardo zasnął.
6
Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu:
“Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Boga twego, może wspomni Bóg na nas i
nie zginiemy”.

7
Mówili też [żeglarze] jeden do drugiego: “Chodźcie, rzućmy losy, a
dowiemy się, z powodu kogo to właśnie nieszczęście [spadło] na nas”. I
rzucili losy, a los padł na Jonasza.
8
Rzekli więc do niego: “Powiedzże nam,
<z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas?> Jaki jest twój zawód? Skąd
pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego jesteś narodu?”
9
A on im
odpowiedział: “Jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga nieba, który stworzył
morze i ląd”.
10
Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli do niego:
“Dlaczego to uczyniłeś?” – albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed
Panem, bo im to powiedział.
11
I zapytali go: “Co powinniśmy ci uczynić, aby
morze przestało się burzyć dokoła nas?” Fale bowiem w dalszym ciągu się
podnosiły.
12
Odpowiedział im: “Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną
się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka
burza powstała przeciw wam”.
13
Ludzie ci starali się, wiosłując, zawrócić
ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej burzyło się przeciw nim.
14

Wołali więc do Pana i mówili: “O Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć ze
względu na życie tego człowieka i nie obciążaj nas odpowiedzialnością za
krew niewinną, albowiem Ty jesteś Pan, jak Ci się podoba, tak czynisz”.
15
I
wzięli Jonasza, i wrzucili go w morze, a ono przestało się srożyć.
16

Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem. Złożyli Panu ofiarę i uczynili
śluby.

Zostaw wpis