Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 2)

Wywiadowcy Jozuego w Jerychu

1
Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z Szittim dwu wywiadowców, dając im
polecenie: “Idźcie i obejrzyjcie okolicę Jerycha”. Poszli więc i przybyli do
domu nierządnicy imieniem Rachab i udali się tam na spoczynek.
2
Doniesiono
o tym królowi Jerycha w tych słowach: “Oto mężowie z Izraelitów przybyli tu
tej nocy, by wybadać kraj”.
3
Posłał więc król Jerycha do Rachab rozkaz:
“Wydaj tych ludzi, którzy przyszli do ciebie i weszli do domu twego, bo
przybyli oni w celu obejrzenia całego kraju”.
4
Lecz kobieta wzięła tych dwu
mężczyzn i ukryła ich. “Rzeczywiście, odrzekła, przybyli do mnie ci ludzie,
ale nie wiedziałam, skąd byli.
5
Gdy jednak miano zamknąć bramy miasta o
zmierzchu, oni wyszli i nie wiem, dokąd się udali. Pospieszcie za nimi jak
najrychlej, a dościgniecie ich”.

6
Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tu
rozłożyła.
7
Ludzie <królewscy> natomiast ścigali ich w kierunku Jordanu aż
ku brodom, a bramę miasta zamknięto po wyjściu ścigających.

Umowa między Rachab a wywiadowcami

8
Wywiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnęli, gdy Rachab weszła do nich na
dach
9
i tak do nich powiedziała: “Wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż
postrach wasz padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami.

10
Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami,
gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim po
drugiej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą.
11

Na wieść o tym zatrwożyło się serce nasze i zabrakło nam odwagi wobec was,
ponieważ Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi.
12

Dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam życzliwość,
tak i wy okażecie życzliwość domowi mego ojca; dacie mi znak jako rękojmię,

13
że zostawicie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje
siostry, że zachowacie wszystko, co do nich należy, i uchronicie od
śmierci”.

14
Odpowiedzieli jej wywiadowcy: “Życiem naszym ręczymy za was, jeśli
tylko nie wydacie tej naszej sprawy. A gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy
ci życzliwość i wierność”.
15
Po czym spuściła ich po powrozie z okna, gdyż
dom jej przylegał do muru miejskiego i jakby w murze mieszkała.
16
“Udajcie
się w góry – rzekła do nich – aby was nie spotkali ścigający i ukryjcie się
tam przez trzy dni, aż do ich powrotu, po czym pójdziecie w swoją drogę”.
17

Wywiadowcy powiedzieli: “Tak wywiążemy się z tej przysięgi, którą kazałaś
nam złożyć:
18
gdy wejdziemy do kraju, uwiążesz powróz z nici purpurowych u
okna, przez które nas spuściłaś, i zgromadzisz u siebie w tym domu: ojca
twego, matkę twoją, braci twoich i całą rodzinę.
19
Jeżeli ktokolwiek
wyjdzie z drzwi twego domu, krew jego spadnie na jego głowę, a my będziemy
niewinni. Kto jednak w domu z tobą pozostanie, krew jego spadnie na naszą
głowę, jeżeli czyjaś ręka się go dotknie.
20
Gdybyś jednak sprawę naszą
zdradziła, będziemy wolni od przysięgi, którąś od nas przyjęła”.
21
Na to
odpowiedziała: “Niech tak będzie, jak mówicie” i zakończyła rozmowę, a oni
się oddalili. Wtedy ona uwiązała powróz purpurowy u okna.

Powrót wywiadowców

22
Wywiadowcy poszli, przybyli w góry i pozostali tam przez trzy dni, aż
powrócili ludzie wysłani na ich poszukiwanie. Ci zaś szukali po całej
drodze, ale nikogo nie znaleźli.
23
Wtedy powrócili również i dwaj
wywiadowcy. Zeszli z góry, przeprawili się przez rzekę, a gdy przybyli do
Jozuego, syna Nuna, opowiedzieli mu wszystko, co ich spotkało.
24
I rzekli
do Jozuego: “Pan oddał cały ten kraj w nasze ręce i już wszyscy mieszkańcy
struchleli przed nami”.

Zostaw wpis