Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 23)

PRZEMÓWIENIE JOZUEGO DO LUDU

Religijno-społeczny testament Jozuego

1
Po upływie długiego czasu, gdy Pan użyczył Izraelitom pokoju ze strony
wszystkich ich wrogów dokoła, Jozue już był stary i podeszły w latach.
2

Jozue zwołał całego Izraela, jego starszych, książąt, sędziów i
zwierzchników i przemówił do nich: “Ja zestarzałem się i posunąłem się w
latach,
3
a wy byliście świadkami wszystkiego, co Pan, Bóg wasz, uczynił
wobec was wszystkich tym ludom, ponieważ Pan, Bóg wasz, sam walczył za was.

4
Patrzcie, podzieliłem pomiędzy was losem, jako dziedzictwo, według waszych
pokoleń te narody, które jeszcze należy podbić, tak jak te, które ja
zgładziłem od Jordanu aż do Morza Wielkiego na zachodzie.
5
Pan, Bóg wasz,
On sam je rozproszy przed wami i wypędzi je przed wami, a wy posiądziecie
ich ziemię, jak przyrzekł wam Pan, Bóg wasz.
6
Okażcie się mężnymi, by
strzec i wypełniać wszystko, co napisane w księdze Prawa Mojżesza, nie
odstępując od niego ani na prawo, ani na lewo,
7
i nie łącząc się z tymi
ludami, które pozostały z wami. Nie będziecie wzywać imion ich bogów,
przysięgać na nich, służyć im lub oddawać pokłon.
8
Wy powinniście natomiast
przylgnąć do Pana, Boga waszego, jak czyniliście to aż do dnia dzisiejszego.

9
Pan wypędził przed wami wielkie i silne narody i nikt nie mógł ostać się
przed wami aż do tego dnia.
10
Jeden z was pędził przed sobą tysiąc,
albowiem Pan, Bóg wasz, sam walczył za was, jak wam obiecał.
11
Troszczcie
się bardzo o wasze życie, miłując Boga waszego, Pana.

Groźby i sankcje

12
Lecz jeśli sprzeniewierzycie się i połączycie się z resztą tych
ludów, które pozostały z wami, jeśli zawierać będziecie małżeństwa z nimi i
pomieszacie się z nimi,
13
bądźcie pewni, że Pan, Bóg wasz, przestanie
wypędzać te ludy przed wami, a staną się one dla was siecią i sidłem, biczem
dla waszych boków i kolcami dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej pięknej
ziemi, którą wam dał Pan, Bóg wasz.

14
Ja sam muszę teraz pójść drogą, którą idą wszyscy, a wy zrozumcie to
całym sercem i całą duszą swoją, że ze wszystkich wspaniałych obietnic,
które dał wam Pan, Bóg wasz, ani jedna nie zawiodła: wszystkie wam się
spełniły; żadna z nich nie okazała się próżna.
15
Ale jak się wypełniły na
waszą korzyść wszystkie obietnice, uczynione przez Pana, Boga waszego, tak
samo Pan wypełni wszystkie swe groźby przeciw wam, aż do zgładzenia was z
tej pięknej ziemi, którą dał wam Pan, Bóg wasz.
16
Jeśli rzeczywiście
przestąpicie przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawarł z wami, i jeśli
pójdziecie służyć obcym bogom i będziecie oddawać im pokłon, wtedy gniew
Pana zapali się przeciw wam i z tej pięknej ziemi, którą wam dał, rychło
znikniecie”.

Zostaw wpis