Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 3)

PRZEJŚCIE PRZEZ JORDAN

Przygotowanie

1
Wczesnym rankiem Jozue i wszyscy Izraelici wyruszyli z Szittim, przybyli
nad Jordan i przenocowali tam przed przeprawą.
2
Po upływie trzech dni
przeszli zwierzchnicy przez obóz
3
i wydali polecenie ludowi: “Gdy ujrzycie
Arkę Przymierza Pana, Boga waszego, i niosących ją kapłanów-lewitów,
wyruszcie i wy z waszego postoju i postępujcie za nią.
4
Zostawcie jednak
przestrzeń około dwu tysięcy łokci między sobą a arką i nie zbliżajcie się
do niej! Tak więc poznacie drogę, którą macie iść, bo nigdy nią nie
szliście”.
5
Wtedy rzekł Jozue do ludu: “Oczyśćcie się, gdyż jutro Pan
sprawi cuda wśród was”.
6
Następnie powiedział Jozue do kapłanów: “Weźcie
Arkę Przymierza i idźcie na czele ludu”. Ci wzięli Arkę Przymierza i wyszli
na czoło pochodu.

Ostatnie polecenia

7
Pan oznajmił Jozuemu: “Dziś pocznę wywyższać cię w oczach całego
Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą.
8
Ty zaś
dasz następujące polecenie kapłanom niosącym Arkę Przymierza: Skoro
dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymajcie”.
9
Zwrócił
się następnie Jozue do Izraelitów: “Zbliżcie się i słuchajcie słów Pana,
Boga waszego.
10
Po tym poznacie, rzekł Jozue, że Bóg żywy jest pośród was i
że wypędzi z pewnością przed wami Kananejczyków, Chetytów, Chiwwitów,
Peryzzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebusytów:
11
oto Arka Przymierza Pana
całej ziemi przejdzie przed wami Jordan.
12
Wybierzcie teraz dwunastu
mężczyzn spośród pokoleń Izraela, po jednym z każdego pokolenia.
13
Skoro
tylko stopy kapłanów niosących Arkę Pana, Boga całej ziemi, staną w wodzie
Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i staną jak jeden wał”.

Cudowne przejście rzeki

14
Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez
Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu.
15
Zaledwie
niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących arkę zanurzyły
się w wodzie przybrzeżnej – Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały
czas żniwa -
16
zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden
wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam leżącego w pobliżu Sartan,
podczas gdy wody spływające do morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzieliły
się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha.
17
Kapłani niosący Arkę
Przymierza Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a
tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył
przeprawę przez Jordan.

Zostaw wpis