Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Jozuego (Joz 9)

PRZYMIERZE Z GIBEONITAMI

Podstęp Gibeonitów

1
Gdy dowiedzieli się o tym królowie zamieszkali za Jordanem, na wzgórzu, na
nizinie i wzdłuż brzegu Morza Wielkiego aż do Libanu: Chetyci, Amoryci,
Kananejczycy, Peryzzyci, Chiwwici i Jebusyci,
2
sprzymierzyli się ze sobą,
by walczyć wspólnie przeciw Jozuemu i Izraelitom.

3
Również mieszkańcy Gibeonu dowiedzieli się, co Jozue uczynił z
miastami Jerychem i Aj,
4
i postanowili użyć podstępu. Wybrali się w drogę i
zaopatrzyli się w zapasy podróżne, i wzięli na swoje osły stare wory i
zużyte bukłaki na wino, podarte i powiązane.
5
Na nogach mieli zdarte i
połatane sandały, a na sobie – znoszone szaty. Cały ich chleb, który mieli
na pożywienie, był suchy i pokruszony.

6
W takim stanie przybyli do Jozuego i do obozu w Gilgal i rzekli do
niego i do mężów izraelskich: “Przybywamy z dalekiego kraju: zawrzyjcie z
nami przymierze!”
7
Lecz mężowie izraelscy odpowiedzieli Chiwwitom: “A może
wśród nas mieszkacie? Czyż więc możemy zawierać przymierze z wami?”
8
Oni
zaś odpowiedzieli Jozuemu: “Jesteśmy twoimi sługami”. Jozue zapytał ich:
“Kim jesteście i skąd przybywacie?”
9
Oni odrzekli: “Z ziemi bardzo dalekiej
przybywają twoi słudzy, w imię Pana, Boga twojego. Słyszeliśmy bowiem sławę
Jego i wszystko, co uczynił w Egipcie,
10
oraz wszystko, co uczynił dwom
królom amoryckim, panującym za Jordanem, Sichonowi, królowi Cheszbonu, i
Ogowi, królowi Baszanu w Asztarot.
11
Wobec tego nasza starszyzna i wszyscy
mieszkańcy naszego kraju powiedzieli nam: Weźcie ze sobą żywność na drogę,
wyjdźcie im naprzeciw i powiedzcie do nich: Jesteśmy waszymi sługami,
zawrzyjcie więc z nami przymierze.
12
Oto nasz chleb: był jeszcze ciepły,
gdy braliśmy go z domów naszych na drogę, w dniu, w którym wyszliśmy, by was
spotkać, a oto teraz suchy i pokruszony.
13
A te bukłaki na wino były nowe,
gdyśmy je napełniali, a oto popękały; nasze szaty i nasze sandały zupełnie
się zdarły wskutek dalekiej podróży”.

Zawarcie przymierza i odkrycie podstępu

14
Mężowie spróbowali ich zapasów podróżnych, lecz wyroczni Pana nie
pytali.
15
Zgodził się więc Jozue na pokój z nimi i zawarł z nimi
przymierze, zapewniając im życie, a książęta społeczności potwierdzili je
przysięgą.
16
Trzy dni upłynęły od zawarcia tego przymierza, gdy usłyszano,
że byli ludem sąsiednim i mieszkali wśród Izraela.
17
Wyruszyli synowie
Izraela z obozu i <po trzech dniach> przybyli do ich miast. Miastami ich
były: Gibeon, Kefira, Beerot i Kiriat-Jearim.
18
Izraelici nie natarli na
nich, ponieważ książęta społeczności przysięgli im na Pana, Boga Izraela.
Ale cała społeczność szemrała przeciw książętom.

Gibeonici będą służyć przy świątyni

19
Wszyscy książęta oświadczyli wobec całej społeczności: “Skoro
złożyliśmy im przysięgę na Pana, Boga Izraela, przeto nie możemy im uczynić
krzywdy.
20
Tak więc chcemy z nimi postąpić: musimy darować im życie, aby
nie spadł na nas gniew z powodu przysięgi, którąśmy im złożyli”.
21
Wtedy
zapewnili ich książęta, że zostaną przy życiu, ale będą rąbać drzewo i nosić
wodę dla całej społeczności. Gdy książęta im to oświadczyli,
22
zawezwał ich
Jozue i rzekł im: “Dlaczego oszukaliście nas mówiąc: “Mieszkamy od was
bardzo daleko – podczas gdy mieszkacie wśród nas?”
23
Dlatego będziecie
przeklęci i dlatego nikt z was nie przestanie być niewolnikiem, drwalem i
noszącym wodę dla domu Boga mojego”.

24
Wtedy dali Jozuemu taką odpowiedź: “Słudzy twoi dokładnie się
dowiedzieli o tym, co rozkazał Pan, Bóg twój, swemu słudze, Mojżeszowi:
oddanie wam całej tej ziemi i wygładzenie wszystkich mieszkańców kraju przed
wami. Obawiając się więc bardzo o nasze życie, postąpiliśmy w ten właśnie
sposób.
25
Jesteśmy teraz w twoim ręku: uczyń z nami to, co wydaje ci się
dobre i słuszne”.

26
I Jozue tak postąpił z nimi. Wybawił ich z ręki Izraelitów, żeby ich
nie pozbawili życia.
27
Wówczas uczynił ich Jozue drwalami i noszącymi wodę
dla całej społeczności i dla ołtarza Pańskiego, aż po dzień dzisiejszy, na
każdym miejscu, które [Pan] wybierze.

Zostaw wpis