Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 12)

PRZEPISY DOTYCZĄCE CZYSTOŚCI POŁOŻNIC

Czas oczyszczenia

1
Dalej powiedział Pan do Mojżesza:
2
“Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta
zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta,
tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne
krwawienie.
3
Ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany.
4
Potem ona
pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie
dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie
skończą się dni jej oczyszczenia.
5
Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie
nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem
pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni dla oczyszczenia krwi.

Ofiara oczyszczenia matki

6
Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub
córki, przyniesie kapłanowi, przed wejście do Namiotu Spotkania,
jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę
na ofiarę przebłagalną.
7
Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby za nią
dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona oczyszczona od upływu krwi. To
jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę.
8
Jeżeli zaś ona
jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo
dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę
przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie
oczyszczona”.

Zostaw wpis