Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 15)

NIECZYSTOŚCI SEKSUALNE

Wycieki u mężczyzn

1
Następnie powiedział Pan do Mojżesza i Aarona:
2
“Mówcie do Izraelitów i
powiedzcie im: Jeżeli jaki człowiek cierpi na wycieki ze swego ciała, to
jego wyciek jest nieczysty.
3
Nieczystość pochodząca z wycieku na tym
polega: czy jego ciało wypuszcza wyciek, czy też zatrzymuje go, to jest
nieczystość.
4
Każde łóżko, na którym spoczywał chory na wycieki, jest
nieczyste. Każdy przedmiot, na którym siedział, jest nieczysty.
5
Każdy, kto
się dotknie jego łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie
nieczysty aż do wieczora.
6
Ten, kto usiadł na przedmiocie, na którym
siedział chory na wycieki, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie
nieczysty aż do wieczora.
7
Ten, kto dotknie się ciała człowieka chorego na
wycieki, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do
wieczora.
8
Jeżeli chory na wycieki plunie na człowieka czystego, ten
wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.
9

Każde siodło, na którym siedział człowieka chory na wycieki, będzie
nieczyste.
10
Każdy, kto dotknie się czegokolwiek, co chory miał pod sobą,
będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto przenosi takie przedmioty,
wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.
11

Także każdy, którego dotknął chory na wycieki, nie umywszy uprzednio rąk
wodą, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do
wieczora.
12
Naczynie gliniane, którego dotknie się chory na wycieki, będzie
rozbite. Każde naczynie drewniane będzie obmyte wodą.

Oczyszczenie z wycieków

13
Jeżeli chory na wycieki będzie oczyszczony od wycieków, to odliczy
sobie siedem dni na swoje oczyszczenie, wypierze ubranie, wykąpie ciało w
wodzie żywej i będzie czysty.
14
Ósmego dnia weźmie dwie synogarlice albo
dwa młode gołębie, pójdzie przed Pana przed wejście do Namiotu Spotkania i
odda je kapłanowi.
15
Kapłan je ofiaruje: jednego jako ofiarę przebłagalną,
drugiego jako ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona za niego
przebłagania przed Panem za jego wycieki.

Nieczystość z powodu wylewu nasienia

16
Jeżeli z mężczyzny wypłynie nasienie, to wykąpie całe ciało w wodzie
i będzie nieczysty aż do wieczora.
17
Każde ubranie, każda skóra, na którą
wyleje się nasienie, będzie wymyta wodą i nieczysta aż do wieczora.
18

Jeżeli mężczyzna obcuje z kobietą wylewając nasienie, to oboje wykąpią się w
wodzie i będą nieczyści aż do wieczora.

Nieczystość z powodu krwawienia miesięcznego

19
Jeżeli kobieta ma upławy, to jest krwawienie miesięczne ze swojego
ciała, to pozostanie siedem dni w swojej nieczystości. Każdy, kto jej
dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora.
20
Wszystko, na czym ona się
położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona
usiądzie, będzie nieczyste.
21
Każdy, kto dotknie jej łóżka, wypierze
ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.
22
Każdy,
kto dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedziała, wypierze
ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.
23
Jeżeli
kto dotknie się czegoś, co leżało na jej łóżku albo na przedmiocie, na
którym ona siedziała, będzie nieczysty aż do wieczora.
24
Jeżeli jaki
mężczyzna obcuje z nią wtedy, to jej nieczystość udzieli się jemu i będzie
nieczysty siedem dni. Każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste.

Chorobliwy upływ krwi

25
Jeżeli kobieta doznaje upływu krwi przez wiele dni poza czasem swojej
nieczystości miesięcznej albo jeżeli doznaje upływu krwi trwającego dłużej
niż jej nieczystość miesięczna, to będzie nieczysta przez wszystkie dni
nieczystego upływu krwi, tak jak podczas nieczystości miesięcznej.
26
Każde
łóżko, na którym się położy podczas swojego upływu [krwi], będzie dla niej
takie, jak łóżko podczas jej miesięcznej nieczystości. Każdy przedmiot, na
którym usiądzie, będzie nieczysty, jak gdyby to była nieczystość miesięczna.

27
Każdy, kto dotknie się tych rzeczy, będzie nieczysty, wypierze ubranie,
wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.

Oczyszczenie kobiety

28
Jeżeli zostanie ona oczyszczona ze swojego upływu [krwi], to odliczy
sobie siedem dni i potem będzie czysta.
29
Ósmego dnia weźmie dwie
synogarlice albo dwa młode gołębie i przyniesie je do kapłana, przed wejście
do Namiotu Spotkania.
30
Kapłan złoży w ofierze jednego jako ofiarę
przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona za
nią przebłagania wobec Pana z powodu jej nieczystego upływu [krwi].

Zakończenie

31
Przestrzegajcie więc Izraelitów przed nieczystością, aby nie pomarli
wskutek swojej nieczystości, bezczeszcząc moje mieszkanie, które jest wśród
nich.
32
To jest prawo dotyczące tego, który cierpi na wycieki, i tego,
który doznaje wylewu nasienia, a przez to staje się nieczysty,
33
a także
kobiety, która podlega miesięcznej nieczystości, i w ogóle mężczyzny lub
kobiety mających wycieki, jak również i mężczyzny, który obcuje z kobietą
nieczystą”.

Zostaw wpis