Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 2)

OFIARY POKARMOWE

1
Jeżeli kto chce złożyć w darze dla Pana ofiarę pokarmową, niech złoży w
darze najczystszą mąkę. Poleje ją oliwą i doda do niej kadzidła.
2
Potem
przyniesie ją do kapłanów, synów Aarona. Kapłan weźmie pełną garść
najczystszej mąki razem z oliwą i ze wszystkim kadzidłem i zamieni w dym na
ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana.
3
Wszystko,
co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów.
To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Pana.

Ofiara z ciasta

4
Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową ciasto pieczone w
piecu, będą to placki przaśne z najczystszej mąki zaprawionej oliwą albo
przaśne podpłomyki, pomazane oliwą.
5
Jeżeli chcesz złożyć w darze jako
ofiarę z pokarmów potrawę smażoną na patelni, to przyrządzisz ją z
najczystszej mąki niekwaszonej, zaprawionej oliwą.
6
Pokruszysz ją na
kawałki i polejesz oliwą. To jest ofiara z pokarmów.
7
Jeżeli chcesz złożyć
w darze jako ofiarę z pokarmów ciasto gotowane w rondelku, to będzie ono z
najczystszej mąki zaprawionej oliwą.
8
Potem przyniesiesz do Pana pokarm tak
przyrządzony i oddasz go kapłanowi, a on złoży go w ofierze na ołtarzu.
9

Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu
jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana.
10
Wszystko, co pozostanie z ofiary
pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza
część z ofiar spalanych dla Pana.

Przepisy ogólne

11
Nie będziecie składać na ofiarę pokarmową dla Pana nic kwaszonego.
Albowiem ciasta kwaszonego ani miodu nie będziecie zamieniać w dym dla Pana
jako ofiary spalanej.
12
Przyniesiecie te rzeczy jako dar pierwocin, ale nie
będziecie ich kłaść na ołtarzu, aby się zmieniły w miłą woń.
13
Każdy dar
należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. Niech nie brakuje soli
przymierza Boga twego przy żadnej ofierze pokarmowej. Każdy dar posypiesz
solą.
14
Jeżeli chcesz złożyć jako dar spalany dla Pana ofiarę pokarmową z
pierwocin, to będą nią kłosy prażone na ogniu albo kasza z nowego zboża jako
ofiara pokarmowa z pierwocin.
15
Polejesz ją oliwą i położysz na niej
kadzidło. To jest ofiara z pokarmów.
16
Kapłan zamieni w dym pamiątkę z
kaszy i oliwy wraz z całym kadzidłem jako ofiarę spalaną dla Pana.

Zostaw wpis